Mariager kirkes musiksider
Søn d. 26. mar 2023 kl. 19:00

Maria bebudelsesdag byder på en musikgudstjeneste med musik primært relateret til Jesu moder. Der synges/spilles bl.a. musik af Scheidemann, Hans Leo Hassler og Michael Praetorius.
Søn d. 23. apr 2023 kl. 16:00
Consort
In Consort består af blokfløjtenisterne Pernille Petersen, Dorte Lester, Pernille Ebert og Gertie Johnsson.
Ons d. 7. jun 2023 kl. 19:30

nn
Tir d. 27. jun 2023 kl. 19:30
1. sommerkoncert
nn
Kirsten Dolberg, Alt - Mikael Ustrup, orgel - Onsdag d. 17. juli 2002 kl. 19:30

Kirsten Dolberg er i 1972 uddannet ved Vestjysk Musikkonservatorium som organist og korleder. Hun har studeret sang hos Bodil Magid, Hans Gertz fra Operaakademiet i Stocholm og hos Anna Reynolds.

Kirsten Dolberg har givet utallige koncerter og liedaftner. Hun har medvirket i operaforestillinger og har i sin karriere optrådt med betydningsfulde dirigenter og orkestre.

I 1994 opførte hun ved flere lejligheder Gustav Mahlers "Des Knaben Wunderhorn" Det Kongelige Teater. En enig presse har rost hendes præstationer i Verdis requiem.

Af pladeindspilninger kan nævnes Mahlers 2. og 8. symfoni med Radiosymfoniorkestret under Leif Segerstam - Elverskud og Weyses Påskekantate.

Sin operadebut fik hun ved den Jyske Operas opførelse af "Ringen" som Erda, et parti hun også med succes har sunget udenlanske opera-scener.

Hun har medvirket i den første danske Messias-indspilning.

 

Mikael Ustrup er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium i 1990. Fra 96 organist ved Mariager Kirke.

Afdelingsleder ved Vestervig Kirkemusikskole.

Koncert og akkompagnementsvirksomhed orgel og cembalo.

 


Koncertprogram . . . . .
Melchior Schildt (ca. 1592/93-1667)
 
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)
 
 
 
 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 
 
 
 
 
 
 
Mikael Ustrup (f. 1963)
 
 
 
 
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
 
 
 
 
 
 
Niels W. Gade (1817-1890)
 
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
 
3 alt-arier fra Stabat Mater:
 
  Quae moerebat et dolebat
  Eja mater fons amoris
  Fac ut portem Christi mortem
 
Allein Gott in der Höh sei Ehr (orgelkoral BWV 711)
 
Ach bleib doch (arie fra kantate BWV 11)
 
Esurientes (fra Magnificat BWV 243)
 
Passcaglia BWV 582 (orgel solo)
 
2 salmer med tekst af Knud Erik Lægsgaard:
 
  Tegnbuen
  Tungt trækker skyerne ved regn
 
Orgelsonate nr. 2 i c-mol opus 65 nr. 2:
 
  Grave
  Adagio
  Allegro maestoso e vivace
  Fuga (allegro moderato)
 
2 arier fra Elias:
 
  Woe unto them
  Recitativ: Arise, Elijah & Arie O rest in the Lord
 
Tonestykke nr. 2 i C-dur (orgel solo) 
 
Kirkearie
 

Programnoter . . . . .
Melchior Schildt var elev af Sweelink i Amsterdam og den Hollandske påvirkning høres bl.a. i brugen af ekkoer.
Han var ansat ved hoffet i København 1626-29.

Pergolesi blev kun 26 år gammel.
Han skrev Stabat Mater på bestilling i 1734 selvom han allerede da var alvorligt syg.
Stabat Mater hører til kernerepertoiret i den katolske liturgi. Det er et stort digt med 20 trelinjede strofer. 1. strofe lyder i oversættelse: Den smertefulde moder stod med gråd under korset, mens Sønnen hang derpå, og hele digtet handler om Marias smerte ved at se sin søn dø.
Værket er for sopran, alt og orkester.
Ved denne koncert synges værkets 3 altarier i en transcribtion for alt og orgel.

Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
nati poenas inclyti.
Hun, den fromme moder, sørgede og led, da hun så sin navnkundige søns kvaler.

Eja Mater, fons amoris, me sentire vim doloris, fac, ut tecum lugeam.
0 moder, kærlighedens kilde,
lad mig føle din heftige smerte, for at jeg kan sørge med dig.

Fac ut portem Christi mortem, passionis fac consortem, et plagas recolere.
Lad mig såres med hans sår og beruses af sønnens kors og blod.


Bach’s Allein Gott in der Höh, er en 2-stemmig koralbearbejdelse (bicinium) over salmen: Aleneste Gud i Himmerig. Melodien ligger roligt i højre hånd, mens venstre hånd akkompagnerer med et let genkendeligt tema.

Arien Ach bleib doch er fra kantate BWV 11 til Kristi Himmelfartsdag. Det er en af Bach’s bedste arier med et ualmindeligt smukt tema der behandles i orglets solostemme og i alt-stemmen. At Bach har haft et godt øje til dette tema kan aflæses i, at han genbrugte det til Agnus Dei satsen i messen i h-mol.

Esurientes er fra Bach’s mangnificat for kor og orkester med tekst fra Lukas 1,46, Marias lovsang.
Esurientes-satsen er oprindeligt for to fløjter og cello. I transcriptionen ved denne koncert er fløjtestemmerne erstattet af orglets 2 manualer og cello-stemmen spilles i pedalet.
Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes
sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort.

Passacaglia i c-mol er et hovedværk indenfor orgellitteraturen.
Et tema præsenteres i pedalet hvorefter det gentages i forskellig udformning 20 gange. (Både i pedalet og i manualerne).
Normalt står en passacaglia alene, men Bach udvider formen ved at komponere en fuga, hvor fugatemaet er første halvdel af bastemaet og akkompagnementet til fugatemaet er sidste halvdel af bastemaet.

Knud Erik Lægsgaard er præst ved Mariager Kirke og har en omfattende salmeproduktion bag sig. Kirkens organist Mikael Ustrup har de sidste år sat musik til en del af salmerne.
Tegnbuen er skrevet til 15 s. ef. trin., hvor Jesus i prædiketeksten siger: ”Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke”, og i salmen er regnbuen tegnet, der skal minde os om Guds evige omsorg.
Tungt trækker skyerne ved regn er skrevet til 1. s. i fasten, hvor Jesus bl.a. forudsiger Peters fornægtelse.

Mendelssohn skrev i alt 6 orgelsonater. Orgelsonate nr. 2 i c-mol består af 4 satser hvor overgangen mellem 1. og 2. sats er uden ophold!
Mendelssohn skrev Elias 1846 til Birmingham musikfestival (derfor er værket på engelsk - dog har Mendelssohn også bearbejdet den tyske tekst).
Woe unto them: Ve dem som forlader Gud – de skal blive tilintetgjort. De har overtrådt Guds befaling og talt falsk om dem selvom han har forløst dem. (I fri oversættelse).
Oh rest in the lord: Englen synger om Elias, der synes han har arbejdet forgæves og kun ønsker at dø.
(Det forudgående recitativ er egentlig sunget af både englen og Elias)

Gade skrev ikke megen orgelmusik, men hans tre tonestykker hører til blandt den fineste danske romantisk orgelmusik. Tonestykke nr. 2, er det rolige, svage tonestykke i modsætning til nr. 1 og 3.
Kirkearien er også et klassisk eksempel på dansk ”guldalderromantik”.
Tekstligt har kirkearien sit udspring i Psalme 130:
Fra det dybe råber jeg til dig, Herre.
Herre, hør mit råb,
lad dine ører lytte
til min tryglen!
Hvis du, Herre, vogtede på skyld,
hvem kunne da bestå, Herre?
Men hos dig er der tilgivelse,
for at man skal frygte dig. (Ps. 130,1-4)


Pressemeddelelse . . . . .
Kirsten Dolberg synger i Mariager Kirke.

Ved Mariager Kirkes første sommerkoncert i år d. 17. juli kl. 19:30 får kirken besøg en af Danmarks fineste altstemmer i skikkelse af Kirsten Dolberg.

Kirsten Dolberg har givet utallige koncerter og liedaftner. Hun har medvirket i operaforestillinger og har i sin karriere optrådt med betydningsfulde dirigenter og orkestre.
I 1994 opførte hun ved flere lejligheder Gustav Mahlers "Des Knaben Wunderhorn" på Det Kongelige Teater. En enig presse har rost hendes præstationer i Verdis requiem.
Af pladeindspilninger kan nævnes Mahlers 2. og 8. symfoni med Radiosymfoniorkestret under Leif Segerstam - Elverskud og Weyses Påskekantate.

Ved koncerten i Mariager Kirke synger hun akkompagneret af kirkens organist Mikael Ustrup, der tilrettelægger kirkens koncerter.
På programmet er musik af Bach, Pergolesi og N.W. Gade.

Mariager Kirkes Sommerkoncerter fortsætter resten af juli måned, og man kan se mere på kirken hjemmeside www.mariagerkirke.dkKoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2023
Koncerter i 2024
Koncerter i 2025

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2023