Mariager kirkes musiksider
Søn d. 18. dec 2022 kl. 19:30
Julesalmemaraton
Efter et par års pause afholdes der igen julesalmemaraton i Mariager Kirke. Der synges i år uddrag af i alt 24 advents- og julesalmer.
Søn d. 8. jan 2023 kl. 16:00
Nytårskoncert
Ved nytårskoncerten spiller kirkens organist orgelmusik af bl.a. Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach og Johann Peter Emilius Hartmann
Lør d. 28. jan 2023 kl. 11:00
Kammerkoncert
Musikere fra Randers Kammerorkester spiller ved denne formiddagskoncert kammermusik af Mozart, Beethoven og Süssmayer.
Tor d. 9. feb 2023 kl. 19:30
Klaveraften
Den danske pianist Maria Bundgård spiller i Munkesalen musik af bl.a. Debussy, Ravel, Rachmaninov, Pärt.
Renæssancekoncert torsdag d. 27. april 2006 kl. 19:30 - Stella Nova

Medvirkende: Stella Nova:

Kirsten Lund Jensen, blokfløjte
Per Weile Bak, renæssancelut og theorbe
Jens Bauer, renæssancebasun og blokfløjte

Koncerten er arrangeret i samarbejde med Hadsund Egnsmuseum

 

I Tycho Brahes fodspor
 
Tycho Brahe er mere end 400 år efter sin død stadig en legende og blandt de største danske videnskabsmænd gennem tiderne.
 
Stella Nova har ladet sig inspirere af Tycho Brahes liv til en musikalsk rejse i hans fodspor. Programmet indeholder bl.a. musik fra Danmark med værker af danske og udenlandske musikere ved Frederik II ogChristian IV´s hoffer. Vi følger også Tycho Brahe som ung adelsmand til universitetsbyen Leipzig og senere som aldrende videnskabsmand, da han ender sine dage i landflygtighed ved kejserhoffet i Prag.
 
Tycho Brahe levede i en tid, hvor videnskaben søgte at redegøre for sammenhæng mellem det ydre rum og det indre. Siden antikken var musikkens fornemste rolle netop at skabe en sådan forbindelse - enharmoni, både i de himmelske sfærer og i menneskets indre stjernevrimmel.
 
De medvirkende:
 
Stella Nova består af tre musikere med stor kærlighed til repertoiret. Med sin mørke og fløjlsbløde tone danner Jens Bauers renæssancebasun en smuk samklang med Kirsten Lund Jensens 1500-tals blokfløjter. De to instrumenter akkompagneres både kraftfuldt og sart af Per Weile Baks lutinstrumenter.
 
Jens Bauer har specialiseret sig i renæssancens repertoire. Han studerede renæssancebasun og historisk musik i Dresden samt Hochschule für Musik und Theater i Leipzig. Som alle i Stella Nova spiller Jens Bauer instrumenter kopieret efter datidens modeller, og han har optrådt med adskillige ensembler for tidlig musik, heriblandt Aeolos og Akademie für Alte Musik Berlin. Jens Bauer brænder også for formidlingog leder ofte kurser i renæssancemusik og improvisation.
 
Kirsten Lund Jensens drivkraft er fascinationen af blokfløjten og den historiske musik. Hun er uddannet danske musikkonservatorier samt Hochschule für Musik und Theater i Leipzig. I de senere år harKirsten Lund Jensen været en særdeles aktiv koncertgiver, især i Duo al Dente, og hun har vundet flere internationale priser. Kirsten Lund Jensen leder ofte kurser med renæssance- og barokmusik som speciale.
 
Grebet af instrumentets farverige klangverden uddannede Per Weile Bak sig som lutenist ved Det Jyske Musikkonservatorium. Diplomeksamen blev suppleret med studier hos prof. Jakob Lindberg, og Per WeileBak er i dag én af de danske musikere, som spiller lut professionelt. Han har givet talrige koncerter landet over, samt i Tyskland og England, og har som medlem af Duo al Dente vundet flere priser. Desudenleder Per Weile Bak kurser i renæssance- og barokmusik.
 
Se mere : www.stella-nova.info

Koncertprogram . . . . .
Intro
 
John Dowland (1563-1626)
 
Mogens Pedersøn (ca. 1585-1623)
 
Balthasar Resinarius (ca. 1486-1544)
 
Orlando di Lasso (ca. 1532-1594)
 
Improvisation
 
Fællessalme
 
John Dowland (1563-1626)
 
Giovanni Bassano (c. 1558-1617)
 
Orlando di Lasso (ca. 1532-1594)
 
Matteo Flecha (1481–1553)
 
Mogens Pedersøn (ca. 1585-1623)
 
Joanambrosio Dalza (15/16. årh)
 
 
Tarquinio Merula (ca.1590-1665)
 
Improvisationer over passamezzo antico
 
King of Denmarks Gaillard
 
Donna, mentre i´vi miro
 
Erhalt uns, Herr/ Behold os, Herre, ved dit ord
 
Fantasia IV
 
Aleneste Gud i Himmerig
 
Aleneste Gud (se bagsiden)
 
Mr. John Langton´s Pavan
 
Frais et gaillard
 
Fantasia III
 
El jubilate
 
Se nel partir da voi, caro mio bene
 
Pavana alla venetiana
Saltarello
 
Canzone “La Pighetta”
 

Programnoter . . . . .
"I Tycho Brahes fodspor"

Musikken og videnskaben
På Tycho Brahes tid søgte videnskaben at redegøre for en sammenhæng mellem det ydre rum og det indre. Allerede siden antikken havde musikkens fornemste rolle været at skabe en sådan forbindelse - en harmoni både i de himmelske sfærer og i menneskets indre stjernevrimmel.
Mere end 400 år efter sin død er Tycho Brahe (1545-1601) stadig en legende og blandt de største danske videnskabsmænd nogensinde. Brahe viede sit liv til at betragte og opmåle solsystemet, og hans observationer var i sandhed banebrydende - selvom de blev foretaget med det blotte øje!

Rejserne til Tyskland – og det med næsen
Tycho Brahe blev som ung adelsmand i 1562 sendt til Leipzig for at studere jura. Astronomien var dog hans egentlige interesse, så Brahe studerede jura om dagen og stjerner om natten. Siden studerede Brahe astronomi i Rostock, Wittenberg, Basel og Augsburg, og i disse år kan Brahe have stiftet bekendtskab med musik af flamlænderen Orlando di Lasso, som på den tid var ansat i Bayern og siden München.
Det var i Rostock, at Brahe i 1566 kom op at skændes med en anden dansk adelsmand om nogle matematiske formler. En duel imellem de to endte med, at Tycho Brahe fik hugget et stykke af sin næse, og resten af livet bar han en protese af sølv og guld, som han kamuflerede med voks.

Salmer på modersmålet
I tiden efter reformationen 1536 blev salmerne sunget på modersmålet. De var ofte af tysk oprindelse, oversat til dansk som f.eks. ”Aleneste Gud” fra den første store danske salmebog fra 1569. Den blev obligatorisk i alle danske kirker og holdt sig som hovedsalmebog gennem hele Christian d. IV's tid og langt op i anden halvdel af 1600-tallet. På koncertens program er også Balthasar Resinarius’ udsættelse af den tyske salme ”Behold os, Herre, ved dit ord”. Resinarius var et fremtrædende medlem af den første generation af protestantiske komponister.

Stella Nova og Tycho Brahe
Tycho Brahe opdagede 11. november 1572 en ny stjerne af usædvanlig klarhed, der sågar kunne ses på himlen om dagen. I dag ved vi, at det himmellegeme den danske videnskabsmand opdagede var en eksploderende stjerne, en supernova. Observationen rystede det dengang herskende verdensbillede om universets

uforanderlighed. Brahes bog om ”de nova stella” gjorde ham vidt berømt og til en anerkendt videnskabsmand.

Frederik den II - den store sponsor
Nu fik Frederik II også øje på de muligheder, der lå i Tycho Brahes evner, og for at holde ham i landet tilbød Kongen ham øen Hven som arbejdsplads samt mere end 1 % af kronens indtægt. Dette var også på den tid et astronomisk beløb, idet Danmark oplevede stor økonomisk fremgang i Frederik d. II´s sidste regeringsår. Især indtægterne fra Øresunds-tolden bevirkede bl.a., at forskningen blomstrede, og flagskibet var Tycho Brahes Uranienborg på Hven.

Hofmusikken i Danmark
Velstanden gav også mulighed for store kulturelle projekter, som f.eks. at forvandle Kronborg til et prægtigt renæssanceslot.
Både Frederik II og Christian IV´s hoffer var fyldt med formidable musikere af både dansk og udenlandsk oprindelse. Renæssancens betydeligste danske komponist var nok Mogens Pedersøn, som i sin karriere foretog flere udenlandsrejser til bl.a. Italien. Den mest prominente udlænding, som kom i Christian d. IV’s tjeneste, var englænderen John Dowland, én af sin samtids mest eftertragtede lutspillere og komponister.

Landflygtighed i Prag – og Brahes død.
Da Chr. d. IV besteg tronen i 1596, mistede Tycho Brahe de fleste af sine økonomiske privilegier, men han beholdt stadig Hven som len. Yderligere uoverensstemmelser af mange slags førte til, at Tycho Brahe i 1597 rejste i landflygtighed med sin familie. Han fik ansættelse hos Kejser Rudolf II i Prag, som havde overordentlig stor interesse i både kunst og videnskab. Hoffet var meget inspireret af den spanske musikstil, som på programmet er repræsenteret af Matteo Flecha, hvis musik netop blev udgivet i Prag.
Desuden har vi valgt at præsentere den italienske musik, som var fremtrædende over det meste af Europa. Italienerne Ambrosius Dalza og Tarquinio Merulas værker omkranser Brahes levetid.
Tiden i Prag blev dog ikke lykkelig for Tycho Brahe. Krig mod tyrkerne drænede Kejserens pengekasse, og hans løfter til Brahe blev ikke opfyldt. Tycho Brahe døde i 1601, og i dag tyder meget på, at han fik en akut kviksølvforgiftning i forsøget på at behandle sig selv med egne lægemidler.
Programnoter Stella Nova


Om musikerne
Jens Bauer har specialiseret sig i renæssancens repertoire. Han studerede renæssancebasun og historisk musik i Dresden samt på Hochschule für Musik und Theater i Leipzig. Som alle i Stella Nova spiller Jens Bauer på instrumenter kopieret efter datidens modeller, og han har optrådt med adskillige ensembler for tidlig musik, heriblandt Aeolos og Akademie für Alte Musik Berlin. Jens Bauer brænder også for formidling og leder ofte kurser i renæssancemusik og improvisation.

Kirsten Lund Jensens drivkraft er fascinationen af blokfløjten og den historiske musik. Hun er uddannet på danske musikkonservatorier samt på Hochschule für Musik und Theater i Leipzig. I de senere år har Kirsten Lund Jensen været en særdeles aktiv koncertgiver, især i Duo al Dente, og hun har vundet flere internationale priser. Kirsten Lund Jensen leder ofte kurser med renæssance- og barokmusik som speciale.

Grebet af instrumentets farverige klangverden uddannede Per Weile Bak sig som lutenist ved Det Jyske Musikkonservatorium. Diplomeksamen blev suppleret med studier hos prof. Jakob Lindberg, og Per Weile Bak er i dag én af de få danske musikere, som spiller lut professionelt. Han har givet talrige koncerter landet over, samt i Tyskland og England, og har som medlem af Duo al Dente vundet flere priser. Desuden leder Per Weile Bak kurser i renæssance- og barokmusik.


Pressemeddelelse . . . . .
Renæssancemusik i renæssancekirken i renæssanceåret.
2006 er foruden at være Mozarts 250 år udnævnt til at være år for en periode der er noget ældre.
Ordet "renæssance" betyder genfødsel, og vi betragter i dag stort set renæssancen som perioden fra 1400-1550 - selvom det selvfølgelig ikke sådan lige lader sig afgrænse.
Den genfødsel, der tales om, er en fornyet interesse for de gamle kulturer i Italien og Grækenland.
Renæssancen er også rig på musik. Selvfølgelig på den tids præmisser og med den tids instrumenter og smag.
Ved koncerten torsdag d. 27. april er der mulighed for at høre en koncert med fremragende fortolkere ar renæssancens musik i Mariager Kirke.
”I Tycho Brahes fodspor” kalder de tre musikere Kirsten Lund Jensen, blokfløjte, Per Weile Bak, renæssancelut og theorbe samt Jens Bauer, renæssancebasun og blokfløjte deres program.
De har ladet sig inspirere af Tycho Brahes liv til en musikalsk rejse i hans fodspor. Programmet indeholder bl.a. musik fra Danmark med værker af danske og udenlandske musikere ved Frederik II og Christian IV´s hoffer. Vi følger også Tycho Brahe som ung adelsmand til universitetsbyen Leipzig og senere som aldrende videnskabsmand, da han ender sine dage i landflygtighed ved kejserhoffet i Prag.
I løbet af koncerten vil der blive fortalt om musikken og de spektakulære gamle instrumenter.
Koncerten er arrangeret i samarbejde mellem Hadsund Egnsmuseum og Mariager Kirke.
Der tages en beskeden entre til koncerten.


KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2022
Koncerter i 2023
Koncerter i 2024

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2022