Mariager kirkes musiksider
Metrik . . . .
2 linier | 3 linier | 4 linier | 5 linier | 6 linier | 7 linier | 8 linier | 9 linier | 10 linier | 11 linier | 12 linier | 13 linier | 14 linier | 15 linier | 16 linier | 17 linier | 18 linier |
Søg metrik: indtast stavelser adskilt af punktum. F.eks: 8.7.8.7    

2 linier (11.11)
  Velkommen de Jesus i Nazaret bød

2 linier (14.14)
  Som vintergrene i afmagt rækker

2 linier (8.8)
  Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom

2 linier (11.12)
  Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred
  Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred

2 linier (9.9)
  Hør det, Zion, trøst for al din ve

3 linier (10.10.8)
  Brødre og søstre, vi skilles nu ad

3 linier (8.8.10)
  Hav tak, o Herre, for evig trøst

3 linier (8.8.8)
  Et barn er født i Bethlehem
  Et barn er født i Betlehem
  Opstanden er den Herre Krist
  Til Himmels fór den ærens drot

4 linier (12.12.12.12)
  Jeg så ham som barn med det solrige øje
  Jeg så ham som barn med det solrige øje

4 linier (9.9.9.9)
  Den yndigste rose er funden
  Den yndigste rose er funden

4 linier (11.6.6.11)
  En vej eller anden, vor Herre ved råd
  En vej eller anden, vor Herre ved råd

4 linier (11.5.11.10)
  Guds engle i flok
  Guds menighed syng (Berggren)
  Guds menighed syng (sv. melodi)

4 linier ()
  Nu vil vi sjunge og være glad

4 linier ()
  De hellig tre konger så hjertensglad
  De hellig tre konger så hjertensglad
  O Herre Jesus, mit levneds lys

4 linier (8.7.8.7)
  Den skønne jordens sol gik ned
  Den store, stille nat går frem
  Der stander et hus i vort høje Nord
  For dig, o Herre, som dage kun
  Nu ringer alle klokker mod sky
  O, Gud ske lov til evig tid
  Så vide om land, som sol monne gå
  Til himlene rækker din miskundhed Gud

4 linier (11.11.11.11)
  Du satte dig selv i de nederstes sted
  Så vældigt det mødte os først i vor dåb

4 linier (11.9.11.9)
  I kvæld blev der banket på Helvedes port

4 linier (12.11.12.11)
  Der er en vej, som vi alle går alene

4 linier (9.8.9.8)
  Med sorgen og klagen hold måde

4 linier ()
  Bliv hos os når dagen hælder
  Den store mester kommer
  Den store mester kommer
  Den store mester kommer (Langgaard)

4 linier (11.10.11.10)
  Du som har tændt millioner af stjerner
  Fredløs er freden
  Fredløs er freden (Fibiger)
  Himlene, Herre, fortælle din ære
  Lovsynger Herren, min mund og mit indre
  Lovsynger Herren, min mund og mit indre
  Vintræ og grene og frugt hører sammen

4 linier (11.11.11.11)
  Gladelig vil vi halleluja kvæde

4 linier (10.8.10.8)
  Gud, du som lyset og dagen oplod

4 linier (7.7.7.7)
  Lazarus lå i sin grav (Bentzon)
  Lazarus lå i sin grav (Mogens Helmer Petersen)

4 linier (6.7.6.7)
  Gud Helligånd, o kom
  Gud Helligånd, o kom (Winding)

4 linier (7.6.7.6)
  Ak, bliv dog med din nåde
  Du fylder mig med glæde
  Min død er mig til gode
  Se, hvor nu Jesus træder
  Syng lovsang, hele jorden
  Vi takker dig for livet

4 linier (10.10.10.10)
  Den nærmer sig, den time forudsat
  Vær du mig nær! Nu aftnen sænker sig

4 linier (10.10.10.8)
  For alle helgen, som i Kristi tro (Barnby)
  For alle helgen, som i Kristi tro (Williams)

4 linier (11.10.11.10)
  Jeg danser nøgen sårbar i din have
  Nu sænkes overalt Guds skabermørke
  Tænk, når engang den tåge er forsvunden

4 linier (11.11.10.10)
  Det koster mer, end man fra først betænker

4 linier (11.11.11.11)
  Eja, min sjæl ret inderlig
  Et kors det var det hårde trange leje

4 linier (8.6.8.12)
  Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam

4 linier (8.6.8.6)
  Dybt hælder året i sin gang
  Er du modfalden kære ven
  Fred hviler over land og by
  Fred hviler over land og by (Bay)
  I østen stiger solen op
  Min Jesus lad mit hjerte få
  Min Jesus lad mit hjerte få
  Nu sol i øst oprinder mild
  Op, alle, som på jorden bor
  Udrust dig, helt fra Golgata

4 linier (8.7.8.7)
  Der venter bag langfredags nat
  Det regner frugt
  Jeg ved et evigt Himmerig
  Lad vaje højt vort kongeflag
  Nat, søvn og slum og seng far vel
  Nu falmer skoven
  Op, al den ting, som Gud har gjort
  Vi kommer til din kirke, Gud
  Vidunderligst af alt på jord
  Vidunderligst af alt på jord (Barnekow)
  Vor Herre tar de små i favn

4 linier (8.8.8.8)
  Behold os Herre ved dit ord
  Det kimer nu til julefest
  Fra Himlen højt kom budskab her
  Fra Himlen kom en engel klar
  Guds fred er mer end englevagt
  Gør døren høj, gør porten vid
  Her kommer Jesus dine små
  Jeg kommer, Herre, på dit ord
  Kom sandheds Ånd og vidne giv
  Når i den største nød vi stå
  Når syn og hørelse forgår
  O Herre Krist! dig til os vend
  Som året går (Møller)
  Som året går (Nørgaard)
  Ud går du nu på livets vej
  Vor Herres Jesu mindefest

4 linier (8.8.9.9)
  Det hellige kors, vor Herre selv bar

4 linier (8.9.8.9)
  En bondemand går ud at så
  En sædemand gik ud at så

4 linier (9.8.9.8)
  Din Himmel-krone ser vi stråle
  O lad din Ånd nu med os være

4 linier (11.11.11.5)
  Afvend din vrede, Herre Gud , af nåde
  O Herre, kommer sorgens stund hernede

4 linier (9.10.9.8)
  Man siger livet har bange kår

4 linier (9.9.11.15)
  Nu vågne alle Guds fugle små

4 linier (13.11.12.10)
  Nu titte til hinanden

4 linier (8.8.8.11)
  Dig ske al ære, Herre Kriste

4 linier (10.9.10.9)
  Det første lys er Ordet, talt af Gud

4 linier (6.6.6.6)
  Op til Guds hus vi gå (Barnekow)
  Op til Guds hus vi gå (Jeppesen)

4 linier (7.4.7.4)
  Hvad mener I om kristus

4 linier (8.5.8.8)
  Vi rækker vore hænder frem

4 linier (11.10.11.10)
  Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod

4 linier (10.6.10.5)
  Flammerne er mange, lyset er ét

4 linier (7.7.8.6)
  Nu er livet gemt hos Gud

4 linier (10.9.10.9)
  Fader milde! Lad din rige nåde
  Kirkeklokke! mellem ædle malme

4 linier (12.11.12.10)
  Hellig, hellig, hellig

4 linier (7.6.7.10)
  Lysets engel går med glans

4 linier (7.7.7.7)
  Dagen viger og går bort
  Jeg er træt og går til ro
  Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
  Op dog, Zion! ser du ej
  Skynd dig der er endnu tid
  Tak og ære være Gud

4 linier (7.8.8.7)
  Jesus Krist, du overvandt

4 linier (8.7.8.7)
  Helgen her og helgen hisset
  Herrens røst som aldrig brister
  Herrens venner ingensinde
  Hvilestunden er i vente
  Kirken er som himmerige
  Kirken er som himmerige
  Kæmp alvorlig, nu Guds nåde

4 linier (8.8.7.7)
  Aldrig er jeg uden våde
  Aldrig er jeg uden våde
  Jesus Kristus er til stede (Erfurt)
  Jesus Kristus er til stede (Klug)

4 linier (8.8.8.8)
  Ingen er så tryg i fare

4 linier (11.10.9.10)
  Alle mine kilder

4 linier (9.8.8.8)
  Frelseren er mig en hyrde god
  Frelseren er mig en hyrde god

4 linier (10.10.10.10)
  Se nu stiger solen
  Se, nu stiger solen (Ring)

4 linier (11.11.11.5)
  Mægtigste Kriste, menighedens Herre

4 linier (8.7.8.7)
  Herren han har besøgt sit folk
  Herren han har besøgt sit folk (Balle)

4 linier (7.6.7.6)
  Dagen går med raske fjed
  Kvindelil, din tro er stor
  Nåden er din dagligdag (Bentzon)
  Nåden er din dagligdag (Elmquist)
  Solen stråler over vang

4 linier (6.6.6.5)
  Du, som gik foran os (Bäck)
  Du, som gik foran os (Pedersen)

4 linier (7.7.7.7)
  Gud ske lov for nattero

4 linier (5.5.6.5)
  Hør mig, skaber mild

5 linier (11.11.11.11.11)
  Urolige hjerte (Fønss-Jørgensen)
  Urolige hjerte (Høgenhaven)
  Urolige hjerte (Kalhauge)

5 linier (14.14.4.7.8)
  Kimer, I klokker
  Kimer, I klokker (Rung)
  Lover den Herre

5 linier (10.11.11.10.11)
  Brat, Herre Jesus, blandt dine du stod
  Kom, lad os tømme et bæger på ny

5 linier (9.7.8.8.7)
  Nogen må våge i verdens nat

5 linier (11.10.10.9.11)
  Den snævre vej er bred nok til Guds rige

5 linier (11.11.11.6.11)
  Nu rinder solen op af østerlide
  Nu rinder solen op af østerlide

5 linier (11.11.4.4.9)
  Der er en vej, som verden ikke kender
  Der er en vej, som verden ikke kender

5 linier (8.8.6.8.8)
  Min sjæl hvi vil du græmme dig

5 linier (10.9.11.10.9)
  Jeg lever - og ved hvor længe, fuldtrøst

5 linier (12.12.11.11.11)
  Jert hus skal I bygge

5 linier (9.8.9.8.11)
  Vor Herre han er en konge stor
  Vor Herre han er en konge stor (Nordisk)

5 linier (10.10.10.10.3)
  Herre Gud! dit dyre navn og ære
  Herre Gud! dit dyre navn og ære (Færøisk)

5 linier (8.7.8.7.8)
  Forlen os freden, Herre nu

5 linier (7.6.9.10.10)
  Vær velkommen Herrens år

5 linier (8.7.8.7.8)
  Den lyse dag forgangen er

5 linier (7.7.8.8.7)
  Morgenstund har guld i mund
  Morgenstund har guld i mund (Barnekow)

5 linier ( 6.7.8.8.9)
  Kraften fra det høje (Berggren)
  Kraften fra det høje (Rung)
  Krist stod op af døde
  Krist stod op af døde (Berggren)
  Krist stod op af døde (Rung)

5 linier (4.4.7.7.6)
  Drag, Jesus, mig
  Drag, Jesus, mig (Gebauer)
  Op! våg og bev

5 linier (11.11.6.5.11)
  En dag skal Herrens skaberdrømme møde

5 linier (8.7.8.4.7)

5 linier (10.7.10.7.9)
  Skyerne gråne

5 linier (7.7.5.5.7)
  Ak, min rose visner bort

5 linier (7.7.8.8.7)
  Alt står i Guds faderhånd
  Alt står i Guds faderhånd
  Dejlig er den himmel blå
  Dejlig er den himmel blå
  Dejlig er den himmel blå
  Menneske, din egen magt

5 linier (8.8.8.8.7)
  Herre, når din time kommer
  Hil dig frelser og forsoner
  Hil dig frelser og forsoner

5 linier (6.8.9.9.7)
  Glade jul
  Klokken slår tiden går
  Uforsagt, vær på vagt

5 linier (8.8.8.8.4)
  Lille Guds barn, hvad skader dig
  Lovet være du, Jesus Krist
  Lovet være du, Jesus Krist (Walther 1524)

5 linier (4.8.8.8.7)
  Lad os ile (K.F.Voigtländer 1853)
  Lad os ile (Knud Jeppesen)

6 linier (11.11.6.6.11.11)
  Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej mer

6 linier (12.11.12.11.12.12)
  Livsalige dag, som i håbet vi venter

6 linier (6.6.5.6.6.5)
  At tro er at komme
  Dig rummer ej himle

6 linier (6.6.8.6.6.8)
  Trods længselens smerte (Matthison-Hansen)
  Trods længselens smerte (Ring)

6 linier (12.5.12.5.12.12)
  Det var kun en drøm, at han tog os til side
  Nu ringer de klokker ved daggryets komme

6 linier (5.11.11.11.11.5)
  Far, verden, far vel
  Jeg kender et land
  Jeg kender et land (Mortensen)
  O kristelighed
  O kristelighed (Lindemann)

6 linier (5.11.11.11.5.5)
  Du fødtes på jord

6 linier (7.6.11.7.6.11)
  Nu går solen sin vej

6 linier ()
  Rejs op dit hoved al Kristenhed
  Rejs op dit hoved al Kristenhed

6 linier (10.8.10.8.9.9)
  Du som går ud fra den levende Gud
  Du som går ud fra den levende Gud (Barnekow)
  Fuglen har rede og ræven har grav

6 linier (11.10.11.10.11.11)
  Jesus, giv sejer, livsfyrste og kilde

6 linier (10.8.10.8.11.8)
  Herre, du vandrer forsoningens vej

6 linier (5.5.10.5.5.10)
  Gud er min næste
  Klynke og klage
  Klynke og klage (Crüger)

6 linier (5.6.5.5.6.5)
  Herre, fordi du (Milveden)
  Herre, fordi du (Ring)

6 linier (6.6.10.6.6.10)
  Jesus - det eneste

6 linier ()
  Her vil ties, her vil bies
  Her vil ties, her vil bies
  Jeg er rede til at bede
  Påskemorgen slukker sorgen

6 linier (11.10.11.10.8.12)
  Ak, vidste du, som går i syndens lænke
  Ak, vidste du, som går i syndens lænke

6 linier (11.10.11.10.9.13)
  Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet
  Vor Jesus kan ej noget herberg finde
  Vor Jesus kan ej noget herberg finde

6 linier (11.11.10.11.11.4)
  Din kærlighed, o frelser, os forene
  Din kærlighed, o frelser, os forene (Crüger)
  Jerusalem! I dag din konge græder (Hartmann)
  Jerusalem! I dag din konge græder (tysk)

6 linier (7.7.6.7.7.6)
  O Gud, du ved og kender
  Tegnbuen står i skyen

6 linier (7.7.6.7.7.8)
  Gud efter dig jeg længes
  Gud, efter dig jeg længes (original)
  Sig månen langsomt hæver

6 linier (8.10.9.10.10.10)
  Det mulmer mod den mørke nat

6 linier (8.11.10.11.10.4)
  Det koster ej for megen strid
  Det koster ej for megen strid
  Det koster ej for megen strid

6 linier (8.7.8.7.8.7)
  Den mørke nat forgangen er
  Den mørke nat forgangen er
  Den signede dag med fryd vi ser
  Gud Fader og Søn og Helligånd
  Jeg ved mig en søvn i Jesu navn
  Velkommen igen Guds engle små
  Velkommen igen Guds engle små

6 linier (8.7.8.7.8.8)
  Det livets ord vi bygger på

6 linier (8.8.11.8.8.11)
  Det er den daglig trøst, hvormed

6 linier (8.8.7.8.8.7)
  Alt, hvad som fuglevinger fik
  At sige verden ret farvel
  At sige verden ret farvel
  At sige verden ret farvel (Berggren)
  Farvel, du hvilesøde nat
  Gak ud, min sjæl, betragt med flid
  Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Söderblom)
  Lær mig, o skov
  Med thomaskravet står vi her
  Nu står der skum fra bølgetop
  Nu står der skum fra bølgetop (Wellejus)
  Nu står jeg op i Herrens navn
  O Jesus hør mig for din død
  O, kommer hid dog til Guds Søn
  Som forårssolen morgenrød

6 linier (8.8.8.8.8.8)
  Et lille barn idag er født
  Jeg har en angst som aldrig før (Harder)
  Jeg har en angst som aldrig før (Lewkovich)
  O hjertekære Jesus Krist
  O kom, o kom, Immanuel

6 linier (8.8.9.9.8.4)
  Stat op, min sjæl, i morgengry

6 linier (9.8.9.8.8.6)
  Dig vil jeg elske, du min styrke

6 linier (9.8.9.8.8.8)
  Hvo ikkun lader Herren råde
  O, havde jeg dog tusind tunger
  Se, hvor sig dagen atter skynder
  Som markens blomst henvisner fage
  Udrundne er de gamle dage
  Vågn op og slå på dine strenge

6 linier (9.8.9.8.9.9)
  Bryd frem mit hjertes trang at lindre

6 linier (9.9.8.8.8.8)
  I al sin glans nu stråler solen (Lyon 1562)
  I al sin glans nu stråler solen (Rung)

6 linier ( 8.7.8.7.9.9)
  Venner! sagde Guds engel blidt
  Venner, sagde Guds engel blidt

6 linier (12.12.12.3.4.6)
  Den klare sol går ned

6 linier (11.10.11.10.11.10)
  Guds menighed er jordens største under
  Nu åbner savnet sine øde vidder

6 linier (11.10.11.10.11.11)
  O høje råb, hvis lige aldrig hørtes

6 linier (11.10.11.10.13.13)
  Ved Jesu navn forlades alle synder

6 linier (13.9.12.13.8.9)
  Lyksalig endte da min frelser sine dage

6 linier (4.4.7.7.4.4)
  O du Guds Lam

6 linier (6.6.7.7.7.7)
  Fryd dig, du Kristi brud

6 linier (7.6.7.6.6.6)
  Vi synger med Maria

6 linier (8.6.8.6.8.6)
  Nu gløder øst i morgenskær

6 linier (8.5.8.5.7.7)
  Med fred og fryd jeg farer hen

6 linier (5.5.6.5.5.6)
  O Gud, hør min bøn

6 linier (7.8.7.8.8.8)
  Herre Jesus vi er her

6 linier (5.5.8.8.5.5)
  Slip os arme ej

6 linier (7.6.7.6.7.7)
  O du min Immanuel
  O du min Immanuel (Freylingshausen)
  O du min Immanuel (Winding)

6 linier (7.7.6.7.7.6)
  Kom, Gud Helligånd kom brat
  Kom, Gud Helligånd, kom brat (Laub)
  Kærligheds og sandheds Ånd
  På Jerusalem det ny

6 linier (7.7.7.7.7.7)
  Fred til bod for bittert savn
  Fred til bod for bittert savn (Schop)
  Glæderig og underfuld
  Herre! hvor skal vi gå hen
  Stille er min sjæl til Gud

6 linier (7.7.7.7.8.8)
  Hør vor hellig-aftens bøn

6 linier (7.7.8.8.7.7)
  Vil du have ro, min sjæl

6 linier (7.8.7.8.7.7)
  Almagts Gud, velsignet vær
  Gå nu hen og grav min grav
  Jesus han er syndres ven
  Jesus han er syndres ven (Joh. Ulich 1674)
  Mindes vi en fuldtro ven

6 linier (8.4.7.8.4.7)
  Vægter! vil da mørkets rige (Geneve)
  Vægter! vil da mørkets rige (Pontoppidan)

6 linier (8.7.8.7.7.7)
  Amen, siger nu tilsammen
  Du, som ud af intet skabte
  Helligånd, vor sorg du slukke
  I blev skabt som mand og kvinde (Gauntlett)
  I blev skabt som mand og kvinde (Haahr)
  I blev skabt som mand og kvinde (la Cour)
  Jesus, Jesus, Jesus sigter
  Når mit øje, træt af møje
  Når mit øje, træt af møje
  Uforsagt, hvordan min lykke

6 linier (8.7.8.7.8.7)
  Frydetonen går mod tronen
  Har vi toppet må vi dale (Bamberg)
  Har vi toppet, må vi dale

6 linier (8.7.8.7.8.8)
  Bøj, o Helligånd os alle
  Dybe, stille, stærke, milde
  Gud, vi er i gode hænder
  Herre, jeg har handlet ilde
  Kærlighed til fædrelandet
  Øjne, I var lykkelige
  Øjne, I var lykkelige (Kayser)

6 linier (8.8.5.8.8.5)
  Giv mig Gud en salmetunge

6 linier (8.8.7.8.8.7)
  Døden er den sidste fjernde
  Himlen åbnes, mørket svinder
  Kommer, sjæle, dyrekøbte
  Kommer, sjæle, dyrekøbte
  Naglet til et kors på jorden
  Tiden skrider, dagen rinder
  Under dine vingers skygge
  Under korset stod med smerte

6 linier (4.4.8.4.4.8)
  Jesus, mit liv

6 linier (10.9.8.11.11.8)
  Herren af søvne opvågned, opsprang

6 linier (5.6.8.5.5.8)
  Dejlig er jorden

6 linier (9.9.8.9.9.9)
  Julebudet til dem, der bygge
  Julebudet til dem, der bygge (Aagaard)

6 linier (5.6.5.6.7.5)
  Påske vi holde
  Påske vi holde (Gade)

6 linier (5.5.7.5.5.7)
  Kærlighed fra Gud

6 linier (10.9.10.9.10.10)
  Dommer over levende og døde
  Du, som gir os liv og gør os glade

6 linier (5.5.10.5.5.10)
  Gud ske tak og lov

6 linier (8.7.8.7.7.4)
  Tænk, at livet koster livet

6 linier (8.8.7.8.8.8)
  Midt i alt det meningsløse

7 linier (10.6.10.6.8.9.6)
  En yndig og frydefuld sommertid

7 linier (7.6.7.6.8.8.6)
  Kornet, som dør i jorden

7 linier (11.9.11.9.5.5.9)
  Så vil vi nu sige hverandre farvel (Folkemelodi)
  Så vil vi nu sige hverandre farvel (Gebauer)

7 linier (12.12.11.11.12.12.12)
  I, Herrens udvalgte, som hellighed øve

7 linier (6.5.6.5.6.6.8)
  Min mund og mit hjerte
  Min mund og mit hjerte

7 linier (8.9.8.9.5.5.9)
  Vor Herre! til dig må jeg ty

7 linier (9.8.9.8.9.9.8)
  Nu glæd dig i Herren, mit hjerte
  Som tørstige hjort monne skrige

7 linier ()
  Maria hun var en jomfru ren

7 linier ()
  Aleneste Gud i Himmerig
  Der sad en fisker så tankefuld
  Vor alderdoms trøst og støttestav

7 linier (10.9.10.9.10.10.9)
  Det var ikke en nat som de andre

7 linier (11.9.11.9.6.6.10)
  I falmende blade, du kølige vind

7 linier (6.5.6.5.6.6.5)
  Du gamle af dage
  Vil natten nu vige, vil dagen nu gry

7 linier ()
  Om Himmerigs rige vi tales ved

7 linier (11.10.11.10.11.11.8)
  Guds igenfødte nylevende sjæle
  Guds igenfødte nylevende sjæle

7 linier (11.10.11.10.4.4.10)
  Sorrig og glæde de vandre til hobe
  Sorrig og glæde de vandre til hobe

7 linier ( 6.6.7.6.7.6.6)
  En sød og liflig klang

7 linier (7.6.7.6.6.7.6)
  En rose så jeg skyde
  Om alle mine lemmer

7 linier (7.6.7.6.7.7.6)
  Guds ord blev aldrig bundet

7 linier (7.6.7.6.8.7.6)
  Han, som på jorden bejler

7 linier (8.7.8.7.8.4.7)
  Nu kom der bud fra englekor (kort optakt)
  Nu kom der bud fra englekor (lang optakt)

7 linier (8.7.8.7.8.8.7)
  Af dybsens nød, o, Gud til dig
  Ak Gud fra himlen se herned
  Den kristne kirkes skønne navn
  Drag ud, hver kristensjæl på jord
  Et trofast hjerte Herre min
  Gud Herren er min hyrde god
  Guds Søn kom ned fra Himmerig
  Gør dig nu rede kristenhed
  Hvad kan os komme til for nød
  I Jesus søger jeg min fred
  Min Gud jeg gammel er og grå (Le Maistre)
  Min Gud jeg gammel er og grå (Thommisøn)
  Nu fryde sig hver kristens mand (Lunderskov)
  Nu fryde sig hver kristens mand (Walther)
  Når tid og time er for hånd
  Op, alle folk på denne jord
  Sin vogn gør han af skyer blå
  Som hønen klukker mindelig
  Spænd over os os dit himmelsejl
  Var Gud ej med os denne stund
  Vi kommer, Herre, til dig ind
  Vor tro er den forvisning på

7 linier (8.8.7.8.8.7.7)
  Gud kender ikke mådehold

7 linier (9.8.9.8.9.9.8)
  Almindelig er kristi kirke

7 linier (9.10.9.10.10.10.4)

7 linier (9.7.8.7.8.8.7)
  Vanæret vor drot kom i sin grav

7 linier (7.7.7.7.7.7.10)
  O du Guds Lam uskyldig

7 linier (8.10.6.6.6.6.5)
  Nu bede vi den helligånd

7 linier (5.5.5.5.5.4.4)
  Vort liv blev reddet

7 linier (5.3.7.3.3.6.5)
  Kain, hvor er din bror

7 linier (4.4.7.4.4.4.7)
  Du, Herre krist
  Du, Herre krist
  Du, Herre krist (Mainz)
  En liden stund
  Jeg ved en blomst så favr og fin

7 linier (4.7.8.8.8.8.11)
  Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig
  Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig

7 linier (8.6.8.6.8.8.6)
  I Himmelen, i himmelen

7 linier (8.7.8.7.4.4.7)
  Vær stærk, min sjæl, i denne tid

7 linier (8.7.8.7.8.8.11)
  Barn Jesus i en krybbe lå

7 linier (7.6.7.6.7.7.6)
  Blomstre som en rosengård
  Blomstre som en rosengård
  Dybt fornedres skal enhver
  Verdens igenfødelse

7 linier (7.7.7.7.7.7.7)
  Mæt min sjæl, o Jesus sød
  Mæt min sjæl, o Jesus sød (original)

7 linier (8.7.8.7.3.3.7)
  Op, I kristne, ruster Eder
  Op, I kristne, ruster Eder (Tysk)

7 linier (8.7.8.7.8.8.7)
  Herrens røst var over vandet
  Ånden opgav enkesønnen

7 linier (8.8.7.7.8.8.4)
  Op! thi dagen nu frembryder
  Op! thi dagen nu frembryder (Gade)

7 linier (8.9.8.9.6.6.7)
  Herren taler: Øer, hører

7 linier (9.8.9.8.10.10.7)
  Sidder roligt i Jerusalem

7 linier (6.4.6.4.6.6.4)
  Nærmere, Gud, til dig

7 linier (8.4.8.4.8.8.8)
  Højhedens Gud, som kom herned

7 linier (8.8.8.8.8.8.8)
  Kirken den er et gammelt hus

7 linier (8.8.8.8.9.8.8)
  Intet så stort, han det jo kan

7 linier (4.4.8.4.4.4.8)
  Jesus, min drot
  Jesus, min drot (førreformatorisk)

7 linier (7.7.7.7.4)
  Livets fylde, glædens glans

8 linier (12.5.12.5.11.6.6.5)
  Kom regn af det høje (Freylinghausen)
  Kom, regn af det høje
  Kom, regn af det høje

8 linier (12.11.12.11.6.6.12.12)
  I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde
  I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde
  Som lilliens hjerte kan holdes i grøde

8 linier (12.5.12.5.6.6.5.8)
  Vågn op, du som sover

8 linier (8.7.8.7.12.12.11.11)
  Eet fornødent er; det ene

8 linier ()

8 linier (11.9.11.11.9.5.5.9)
  Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

8 linier ()
  Jeg véd en urt både dejlig og bold

8 linier (10.8.10.8.8.9.9.8)
  Denne er dagen som Herren har gjort

8 linier (10.9.10.9.5.5.11.5)
  Verden, o verden! hvi frister du mig

8 linier (11.10.11.10.11.10.11.10)
  Jesus, din søde forening at smage

8 linier (5.5.4.5.5.4.10.10)
  Hyggelig, rolig (Gether)
  Hyggelig, rolig (Lindemann)
  Hyggelig, rolig (Otto Mortensen)

8 linier (6.4.6.4.6.4.6.4)
  Se, hvilket menneske

8 linier (6.7.6.7.7.7.6.6)
  Skal fri og frelst vi hist
  Skal fri og frelst vi hist

8 linier (7.4.7.4.7.4.7.4)
  Så tag mig da ved hånden

8 linier (7.6.4.4.7.6.7.6)
  O Helligånd! Mit hjerte
  O Helligånd! Mit hjerte (Svensk melodi)

8 linier (7.6.7.6.6.4.4.6)
  Når mørket jorden blinder

8 linier (7.6.7.6.6.7.7.6)
  Den tro, som Jesus favner
  Drag ind ad disse porte
  Guds godhed vil vi prise
  Jeg vil din pris udsjunge (original)
  Jeg vil din pris udsjunge (senere form)

8 linier (7.6.7.6.7.7.6.6)
  Som dug på slagne enge

8 linier (8.6.8.6.8.6.8.6)
  Jeg ser dig, søde Lam, at står

8 linier (8.6.8.6.8.8.8.6)
  Hvor salig er den lille flok (Matthison-Hansen)
  Hvor salig er den lille flok (Oluf Ring)
  Ja, engang mine øjne skal

8 linier (8.7.8.7.4.4.7.7)
  Det dufter lysegrønt af græs
  Du er opstandne sejrshelt
  Tungt trækker skyerne ved regn

8 linier (8.7.8.7.6.6.8.8)
  Jeg går i fare, hvor jeg går
  Jeg går i fare, hvor jeg går (Freylingshausen)
  Jeg ser dit kunstværk, store Gud

8 linier (8.7.8.7.8.7.8.7)
  Forgæves er vor kraft og kunst
  Gud Helligånd, vor trøstermand (Arrebo)
  Gud Helligånd, vor trøstermand (Hartmann)
  Guds nåde højt jeg prise vil
  Min Gud befaler jeg min vej
  Min Gud befaler jeg min vej (Nederlansk)
  Naturen holder pinsefest
  O store Gud, din kærlighed
  Vor Gud er idel kærlighed

8 linier (8.7.8.7.8.8.7.7)
  Har hånd du lagt på Herrens plov
  Har hånd du lagt på Herrens plov (Schop)

8 linier (8.8.7.8.8.7.8.7)
  I denne verdens sorger sænkt

8 linier (9.8.9.8.9.8.9.8)
  Den sjæl, som Gud i sandhed kender

8 linier (11.4.11.4.10.10.9.9)
  Lyksaligt det folk, som har øre for klang

8 linier (9.10.9.10.5.5.5.4)
  Det er så yndigt at følges ad (for to)
  Det er så yndigt at følges ad (hvor banet)

8 linier (7.6.7.6.7.6.7.6)
  Befal du dine veje
  Din fred skal aldrig vige
  Guds kirkes grund alene
  Hvorledes skal jeg møde
  Jeg er i Herrens hænder
  Jeg råber fast, o Herre
  Jeg ved, på hvem jeg bygger
  Jeg vil mig Herren love (Chr. Barnekow 1874)
  Jeg vil mig Herren love (Nederlandsk psalter)
  Min største hjertens glæde
  Mit hjerte altid vanker
  Nu blomstertiden kommer
  Nu blomstertiden kommer (Tysk)
  På nåden i Guds hjerte
  Vel mødt, I kristne fromme

8 linier (8.6.8.6.6.6.8.6)
  Ak, Fader! Lad dit ord og Ånd

8 linier (8.7.8.7.8.8.7.4)
  I dødens bånd vor frelser lå

8 linier (5.6.5.5.9.5.5.9)
  Sov nu, mit barn, så sødelig
  Sov sødt barnlille

8 linier (6.4.5.5.5.5.5.5)
  Betesdasøjlernes buegange
  Betesdasøjlernes buegange (Okkenhaug)

8 linier (8.7.8.7.8.7.8.7)
  Der står et slot i vesterled

8 linier (8.7.8.7.8.7.8.7)
  I fjerne kirketårne hist

8 linier (9.10.9.10.5.5.5.4)
  Blåt vælded lys frem

8 linier (9.8.9.8.9.8.9.8)
  De dybeste lag i mit hjerte

8 linier (6.7.6.7.6.6.6.6)
  Min Jesus er for mig
  Nu takker alle Gud

8 linier (7.6.7.6.8.6.7.6)
  Kom, hjælp mig, Herre Jesus

8 linier (7.7.7.7.7.7.7.7)
  Nu har du taget fra os

8 linier (9.8.9.8.9.8.9.8)
  Hør himmelsus i tredje time

8 linier (8.7.7.8.7.7.8.8)
  Midt igennem nød og fare

8 linier (10.7.10.7.10.10.7.7)
  Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme

8 linier (7.6.7.6.7.7.6.6)
  Går det, Herre, som jeg vil

8 linier (7.6.7.6.7.7.7.7)
  Syndernes forladelse (Fønss-Jørgensen)
  Syndernes forladelse (Matthison-Hansen)

8 linier (7.8.7.8.7.7.8.8)
  Glæd dig, Zion, glæd dig, jord
  Påskeblomst! hvad vil du her

8 linier (7.8.8.7.8.7.8.7)
  Hvert et lys i livets nat
  Rind nu op i Jesu navn
  Troens smykke, Jesus sød

8 linier (8.3.3.6.8.3.3.6)
  Hjerte, løft din glædes vinger

8 linier (8.7.8.7.7.7.8.8)
  Alle ting er underfulde
  Forårsgud
  Helligånd, de frommes glæde
  Jesus, dine dybe vunder
  Kender du den livsens kilde
  Nu velan, vær frisk til mode
  Tag det sorte kors fra graven (Lunderskov)
  Tag det sorte kors fra graven (Rung)
  Vaj nu, Dannebrog, på voven

8 linier (8.7.8.7.8.7.8.7)
  Du var kun en lille fregne
  O du store sejervinder
  Op, min sjæl, thi sol er oppe
  Tør end nogen ihukomme
  Tør end nogen ihukomme

8 linier (8.7.8.7.8.8.7.7)
  Jesus er mit liv i live

8 linier (8.8.8.8.8.8.7.7)
  Gode Gud, Din engleskare

8 linier (8.8.8.8.8.8.8.8)
  Jesus, livets sol og glæde

8 linier (8.8.9.8.8.8.9.8)
  Julen har bragt velsignet bud

8 linier (7.6.7.6.7.6.7.6)
  Arbejd, til natten kommer

8 linier (7.6.7.6.7.6.7.6)
  Du kom til vor runde jord
  Lille barn på voksenarm
  Lær os, frelser, livets væld
  Sving dig op, forsagte sjæl
  Til vor lille gerning ud
  Tunge mørke natteskyer

9 linier (9.7.9.7.9.9.8.9.7)
  Vor klippe vi slippe umulig

9 linier (8.7.8.7.8.8.8.4.8)
  Til dig alene, Herre krist (original)
  Til dig alene, Herre krist (senere form)

9 linier (8.8.9.9.8.8.9.9.8)
  Kom, Helligånd, Gud Herre from

9 linier (9.8.9.8.9.8.9.8.8)
  Vi ønske vor brudgom nu og brud

9 linier ( 8.7.8.7.8.7.4.6.7)
  O Gud, fornuften fatter ej

9 linier (10.10.7.10.6.6.7.7.7)
  I Jesu navn

9 linier (8.7.8.7.6.6.6.6.7)
  Vor Gud Han er så fast en borg

9 linier (5.6.10.5.6.7.7.7.4)
  Kom, alle kristne

9 linier (8.8.7.8.8.7.8.8.7)
  Talsmand som på jorderige
  Talsmand, som på jorderige

9 linier (6.6.5.6.6.5.7.8.6)
  Gud skal alting mage
  Gud skal alting mage (Lindemann)

10 linier (8.6.8.6.8.8.8.8.4.6)
  Din rigssag, Jesus være skal

10 linier (8.7.8.7.8.8.7.8.8.7)
  Et lidet barn så lysteligt (Balle)
  Et lidet barn så lysteligt (Klug)
  Her ser jeg da et lam at gå

10 linier (8.8.9.9.8.8.8.8.8.8)
  Gud Helligånd, opfyld med lyst

10 linier (9.8.9.8.9.9.8.9.9.8)
  Hvor er det godt, i Jesu arme

10 linier (4.5.4.7.10.10.4.5.4.7)
  Jeg er fremmed, jeg er pilgrim (B. Christensen)
  Jeg er fremmed, jeg er pilgrim (Svensk)

10 linier (8.8.8.8.8.8.8.8.8.8)
  Vi tro, vi alle tro på Gud

10 linier (5.6.5.6.5.6.5.6.5.6)
  Nu! jeg har vunden
  På Gud alene
  På Gud alene (Zincks originalform)

10 linier (4.4.5.4.4.4.8.6.6.10)
  Måne og sol

10 linier (7.6.7.6.7.7.6.7.7.6)
  Frydeligt med jubelkor
  Som et stille offerlam

10 linier (7.6.7.6.6.6.6.6.6.6)
  Glæden hun er født i dag

10 linier (15.15.15.15.7.7.15.7.7.15)
  Uberørt af byens travlhed

10 linier (6.6.8.6.6.8.3.3.6.6)
  Gud er her til stede

10 linier (8.7.8.7.8.8.7.7.7.7)
  Hør, hvor englesangen toner

11 linier (8.8.7.8.8.7.4.4.4.8)
  Af højheden oprunden er
  Af højheden oprunden er

12 linier (8.8.8.6.8.8.8.6.8.8.8.6)
  Den store hvide flok vi se
  Den store hvide flok vi se
  Den store hvide flok vi se (Sperontes)

12 linier (6.3.7.3.7.6.7.7.7.7.6.5)
  Julen har englelyd
  Julen har englelyd

12 linier (8.9.8.8.9.8.6.6.4.4.4.8)
  Zions vægter høver røsten (original)
  Zions vægter høver røsten (senere form)

12 linier (7.6.7.6.7.6.7.6.6.6.8.6)
  Vi pløjed og vi såede

12 linier (5.5.6.5.6.5.6.5.5.5.6.5)
  Dig være ære

12 linier (7.6.7.6.8.8.7.6.8.8.7.6)
  Hvor er det godt at lande

12 linier (7.8.7.8.8.6.7.6.7.6.7.8)
  Min sjæl, du Herren love

13 linier (7.7.7.4.7.4.7.7.4.7.8.7.4)
  Lad det klinge sødt i sky

14 linier (7.6.7.6.7.8.7.6.6.9.5.6.7.7)
  Midt i livet er vi stedt

18 linier (6.6.4.4.8.6.6.8.6.8.8.4.6.8.8.4.4.6)
  Guds Søn har gjort mig fri


KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2022
Koncerter i 2023
Koncerter i 2024

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2022