Mariager kirkes musiksider
Metrik . . . .
2 linier | 3 linier | 4 linier | 5 linier | 6 linier | 7 linier | 8 linier | 9 linier | 10 linier | 11 linier | 12 linier | 13 linier | 14 linier | 15 linier | 16 linier | 17 linier | 18 linier |
Søg metrik: indtast stavelser adskilt af punktum. F.eks: 8.7.8.7    

4 linier (12.12.12.12)
  Jeg så ham som barn med det solrige øje
  Jeg så ham som barn med det solrige øje

4 linier (9.9.9.9)
  Den yndigste rose er funden
  Den yndigste rose er funden

4 linier (11.6.6.11)
  En vej eller anden, vor Herre ved råd
  En vej eller anden, vor Herre ved råd

4 linier (11.5.11.10)
  Guds engle i flok
  Guds menighed syng (Berggren)
  Guds menighed syng (sv. melodi)

4 linier ()
  Nu vil vi sjunge og være glad

4 linier ()
  De hellig tre konger så hjertensglad
  De hellig tre konger så hjertensglad
  O Herre Jesus, mit levneds lys

4 linier (8.7.8.7)
  Den skønne jordens sol gik ned
  Den store, stille nat går frem
  Der stander et hus i vort høje Nord
  For dig, o Herre, som dage kun
  Nu ringer alle klokker mod sky
  O, Gud ske lov til evig tid
  Så vide om land, som sol monne gå
  Til himlene rækker din miskundhed Gud

4 linier (11.11.11.11)
  Du satte dig selv i de nederstes sted
  Så vældigt det mødte os først i vor dåb

4 linier (11.9.11.9)
  I kvæld blev der banket på Helvedes port

4 linier (12.11.12.11)
  Der er en vej, som vi alle går alene

4 linier (9.8.9.8)
  Med sorgen og klagen hold måde

4 linier ()
  Bliv hos os når dagen hælder
  Den store mester kommer
  Den store mester kommer
  Den store mester kommer (Langgaard)

4 linier (11.10.11.10)
  Du som har tændt millioner af stjerner
  Fredløs er freden
  Fredløs er freden (Fibiger)
  Himlene, Herre, fortælle din ære
  Lovsynger Herren, min mund og mit indre
  Lovsynger Herren, min mund og mit indre
  Vintræ og grene og frugt hører sammen

4 linier (11.11.11.11)
  Gladelig vil vi halleluja kvæde

4 linier (10.8.10.8)
  Gud, du som lyset og dagen oplod

4 linier (7.7.7.7)
  Lazarus lå i sin grav (Bentzon)
  Lazarus lå i sin grav (Mogens Helmer Petersen)

4 linier (6.7.6.7)
  Gud Helligånd, o kom
  Gud Helligånd, o kom (Winding)

4 linier (7.6.7.6)
  Ak, bliv dog med din nåde
  Du fylder mig med glæde
  Min død er mig til gode
  Se, hvor nu Jesus træder
  Syng lovsang, hele jorden
  Vi takker dig for livet

4 linier (10.10.10.10)
  Den nærmer sig, den time forudsat
  Vær du mig nær! Nu aftnen sænker sig

4 linier (10.10.10.8)
  For alle helgen, som i Kristi tro (Barnby)
  For alle helgen, som i Kristi tro (Williams)

4 linier (11.10.11.10)
  Jeg danser nøgen sårbar i din have
  Nu sænkes overalt Guds skabermørke
  Tænk, når engang den tåge er forsvunden

4 linier (11.11.10.10)
  Det koster mer, end man fra først betænker

4 linier (11.11.11.11)
  Eja, min sjæl ret inderlig
  Et kors det var det hårde trange leje

4 linier (8.6.8.12)
  Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam

4 linier (8.6.8.6)
  Dybt hælder året i sin gang
  Er du modfalden kære ven
  Fred hviler over land og by
  Fred hviler over land og by (Bay)
  I østen stiger solen op
  Min Jesus lad mit hjerte få
  Min Jesus lad mit hjerte få
  Nu sol i øst oprinder mild
  Op, alle, som på jorden bor
  Udrust dig, helt fra Golgata

4 linier (8.7.8.7)
  Der venter bag langfredags nat
  Det regner frugt
  Jeg ved et evigt Himmerig
  Lad vaje højt vort kongeflag
  Nat, søvn og slum og seng far vel
  Nu falmer skoven
  Op, al den ting, som Gud har gjort
  Vi kommer til din kirke, Gud
  Vidunderligst af alt på jord
  Vidunderligst af alt på jord (Barnekow)
  Vor Herre tar de små i favn

4 linier (8.8.8.8)
  Behold os Herre ved dit ord
  Det kimer nu til julefest
  Fra Himlen højt kom budskab her
  Fra Himlen kom en engel klar
  Guds fred er mer end englevagt
  Gør døren høj, gør porten vid
  Her kommer Jesus dine små
  Jeg kommer, Herre, på dit ord
  Kom sandheds Ånd og vidne giv
  Når i den største nød vi stå
  Når syn og hørelse forgår
  O Herre Krist! dig til os vend
  Som året går (Møller)
  Som året går (Nørgaard)
  Ud går du nu på livets vej
  Vor Herres Jesu mindefest

4 linier (8.8.9.9)
  Det hellige kors, vor Herre selv bar

4 linier (8.9.8.9)
  En bondemand går ud at så
  En sædemand gik ud at så

4 linier (9.8.9.8)
  Din Himmel-krone ser vi stråle
  O lad din Ånd nu med os være

4 linier (11.11.11.5)
  Afvend din vrede, Herre Gud , af nåde
  O Herre, kommer sorgens stund hernede

4 linier (9.10.9.8)
  Man siger livet har bange kår

4 linier (9.9.11.15)
  Nu vågne alle Guds fugle små

4 linier (13.11.12.10)
  Nu titte til hinanden

4 linier (8.8.8.11)
  Dig ske al ære, Herre Kriste

4 linier (10.9.10.9)
  Det første lys er Ordet, talt af Gud

4 linier (6.6.6.6)
  Op til Guds hus vi gå (Barnekow)
  Op til Guds hus vi gå (Jeppesen)

4 linier (7.4.7.4)
  Hvad mener I om kristus

4 linier (8.5.8.8)
  Vi rækker vore hænder frem

4 linier (11.10.11.10)
  Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod

4 linier (10.6.10.5)
  Flammerne er mange, lyset er ét

4 linier (7.7.8.6)
  Nu er livet gemt hos Gud

4 linier (10.9.10.9)
  Fader milde! Lad din rige nåde
  Kirkeklokke! mellem ædle malme

4 linier (12.11.12.10)
  Hellig, hellig, hellig

4 linier (7.6.7.10)
  Lysets engel går med glans

4 linier (7.7.7.7)
  Dagen viger og går bort
  Jeg er træt og går til ro
  Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
  Op dog, Zion! ser du ej
  Skynd dig der er endnu tid
  Tak og ære være Gud

4 linier (7.8.8.7)
  Jesus Krist, du overvandt

4 linier (8.7.8.7)
  Helgen her og helgen hisset
  Herrens røst som aldrig brister
  Herrens venner ingensinde
  Hvilestunden er i vente
  Kirken er som himmerige
  Kirken er som himmerige
  Kæmp alvorlig, nu Guds nåde

4 linier (8.8.7.7)
  Aldrig er jeg uden våde
  Aldrig er jeg uden våde
  Jesus Kristus er til stede (Erfurt)
  Jesus Kristus er til stede (Klug)

4 linier (8.8.8.8)
  Ingen er så tryg i fare

4 linier (11.10.9.10)
  Alle mine kilder

4 linier (9.8.8.8)
  Frelseren er mig en hyrde god
  Frelseren er mig en hyrde god

4 linier (10.10.10.10)
  Se nu stiger solen
  Se, nu stiger solen (Ring)

4 linier (11.11.11.5)
  Mægtigste Kriste, menighedens Herre

4 linier (8.7.8.7)
  Herren han har besøgt sit folk
  Herren han har besøgt sit folk (Balle)

4 linier (7.6.7.6)
  Dagen går med raske fjed
  Kvindelil, din tro er stor
  Nåden er din dagligdag (Bentzon)
  Nåden er din dagligdag (Elmquist)
  Solen stråler over vang

4 linier (6.6.6.5)
  Du, som gik foran os (Bäck)
  Du, som gik foran os (Pedersen)

4 linier (7.7.7.7)
  Gud ske lov for nattero

4 linier (5.5.6.5)
  Hør mig, skaber mild


KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2022
Koncerter i 2023
Koncerter i 2024

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2022