Mariager kirkes musiksider
Metrik . . . .
2 linier | 3 linier | 4 linier | 5 linier | 6 linier | 7 linier | 8 linier | 9 linier | 10 linier | 11 linier | 12 linier | 13 linier | 14 linier | 15 linier | 16 linier | 17 linier | 18 linier |
Søg metrik: indtast stavelser adskilt af punktum. F.eks: 8.7.8.7    

6 linier (11.11.6.6.11.11)
  Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej mer

6 linier (12.11.12.11.12.12)
  Livsalige dag, som i håbet vi venter

6 linier (6.6.5.6.6.5)
  At tro er at komme
  Dig rummer ej himle

6 linier (6.6.8.6.6.8)
  Trods længselens smerte (Matthison-Hansen)
  Trods længselens smerte (Ring)

6 linier (12.5.12.5.12.12)
  Det var kun en drøm, at han tog os til side
  Nu ringer de klokker ved daggryets komme

6 linier (5.11.11.11.11.5)
  Far, verden, far vel
  Jeg kender et land
  Jeg kender et land (Mortensen)
  O kristelighed
  O kristelighed (Lindemann)

6 linier (5.11.11.11.5.5)
  Du fødtes på jord

6 linier (7.6.11.7.6.11)
  Nu går solen sin vej

6 linier ()
  Rejs op dit hoved al Kristenhed
  Rejs op dit hoved al Kristenhed

6 linier (10.8.10.8.9.9)
  Du som går ud fra den levende Gud
  Du som går ud fra den levende Gud (Barnekow)
  Fuglen har rede og ræven har grav

6 linier (11.10.11.10.11.11)
  Jesus, giv sejer, livsfyrste og kilde

6 linier (10.8.10.8.11.8)
  Herre, du vandrer forsoningens vej

6 linier (5.5.10.5.5.10)
  Gud er min næste
  Klynke og klage
  Klynke og klage (Crüger)

6 linier (5.6.5.5.6.5)
  Herre, fordi du (Milveden)
  Herre, fordi du (Ring)

6 linier (6.6.10.6.6.10)
  Jesus - det eneste

6 linier ()
  Her vil ties, her vil bies
  Her vil ties, her vil bies
  Jeg er rede til at bede
  Påskemorgen slukker sorgen

6 linier (11.10.11.10.8.12)
  Ak, vidste du, som går i syndens lænke
  Ak, vidste du, som går i syndens lænke

6 linier (11.10.11.10.9.13)
  Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet
  Vor Jesus kan ej noget herberg finde
  Vor Jesus kan ej noget herberg finde

6 linier (11.11.10.11.11.4)
  Din kærlighed, o frelser, os forene
  Din kærlighed, o frelser, os forene (Crüger)
  Jerusalem! I dag din konge græder (Hartmann)
  Jerusalem! I dag din konge græder (tysk)

6 linier (7.7.6.7.7.6)
  O Gud, du ved og kender
  Tegnbuen står i skyen

6 linier (7.7.6.7.7.8)
  Gud efter dig jeg længes
  Gud, efter dig jeg længes (original)
  Sig månen langsomt hæver

6 linier (8.10.9.10.10.10)
  Det mulmer mod den mørke nat

6 linier (8.11.10.11.10.4)
  Det koster ej for megen strid
  Det koster ej for megen strid
  Det koster ej for megen strid

6 linier (8.7.8.7.8.7)
  Den mørke nat forgangen er
  Den mørke nat forgangen er
  Den signede dag med fryd vi ser
  Gud Fader og Søn og Helligånd
  Jeg ved mig en søvn i Jesu navn
  Velkommen igen Guds engle små
  Velkommen igen Guds engle små

6 linier (8.7.8.7.8.8)
  Det livets ord vi bygger på

6 linier (8.8.11.8.8.11)
  Det er den daglig trøst, hvormed

6 linier (8.8.7.8.8.7)
  Alt, hvad som fuglevinger fik
  At sige verden ret farvel
  At sige verden ret farvel
  At sige verden ret farvel (Berggren)
  Farvel, du hvilesøde nat
  Gak ud, min sjæl, betragt med flid
  Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Söderblom)
  Lær mig, o skov
  Med thomaskravet står vi her
  Nu står der skum fra bølgetop
  Nu står der skum fra bølgetop (Wellejus)
  Nu står jeg op i Herrens navn
  O Jesus hør mig for din død
  O, kommer hid dog til Guds Søn
  Som forårssolen morgenrød

6 linier (8.8.8.8.8.8)
  Et lille barn idag er født
  Jeg har en angst som aldrig før (Harder)
  Jeg har en angst som aldrig før (Lewkovich)
  O hjertekære Jesus Krist
  O kom, o kom, Immanuel

6 linier (8.8.9.9.8.4)
  Stat op, min sjæl, i morgengry

6 linier (9.8.9.8.8.6)
  Dig vil jeg elske, du min styrke

6 linier (9.8.9.8.8.8)
  Hvo ikkun lader Herren råde
  O, havde jeg dog tusind tunger
  Se, hvor sig dagen atter skynder
  Som markens blomst henvisner fage
  Udrundne er de gamle dage
  Vågn op og slå på dine strenge

6 linier (9.8.9.8.9.9)
  Bryd frem mit hjertes trang at lindre

6 linier (9.9.8.8.8.8)
  I al sin glans nu stråler solen (Lyon 1562)
  I al sin glans nu stråler solen (Rung)

6 linier ( 8.7.8.7.9.9)
  Venner! sagde Guds engel blidt
  Venner, sagde Guds engel blidt

6 linier (12.12.12.3.4.6)
  Den klare sol går ned

6 linier (11.10.11.10.11.10)
  Guds menighed er jordens største under
  Nu åbner savnet sine øde vidder

6 linier (11.10.11.10.11.11)
  O høje råb, hvis lige aldrig hørtes

6 linier (11.10.11.10.13.13)
  Ved Jesu navn forlades alle synder

6 linier (13.9.12.13.8.9)
  Lyksalig endte da min frelser sine dage

6 linier (4.4.7.7.4.4)
  O du Guds Lam

6 linier (6.6.7.7.7.7)
  Fryd dig, du Kristi brud

6 linier (7.6.7.6.6.6)
  Vi synger med Maria

6 linier (8.6.8.6.8.6)
  Nu gløder øst i morgenskær

6 linier (8.5.8.5.7.7)
  Med fred og fryd jeg farer hen

6 linier (5.5.6.5.5.6)
  O Gud, hør min bøn

6 linier (7.8.7.8.8.8)
  Herre Jesus vi er her

6 linier (5.5.8.8.5.5)
  Slip os arme ej

6 linier (7.6.7.6.7.7)
  O du min Immanuel
  O du min Immanuel (Freylingshausen)
  O du min Immanuel (Winding)

6 linier (7.7.6.7.7.6)
  Kom, Gud Helligånd kom brat
  Kom, Gud Helligånd, kom brat (Laub)
  Kærligheds og sandheds Ånd
  På Jerusalem det ny

6 linier (7.7.7.7.7.7)
  Fred til bod for bittert savn
  Fred til bod for bittert savn (Schop)
  Glæderig og underfuld
  Herre! hvor skal vi gå hen
  Stille er min sjæl til Gud

6 linier (7.7.7.7.8.8)
  Hør vor hellig-aftens bøn

6 linier (7.7.8.8.7.7)
  Vil du have ro, min sjæl

6 linier (7.8.7.8.7.7)
  Almagts Gud, velsignet vær
  Gå nu hen og grav min grav
  Jesus han er syndres ven
  Jesus han er syndres ven (Joh. Ulich 1674)
  Mindes vi en fuldtro ven

6 linier (8.4.7.8.4.7)
  Vægter! vil da mørkets rige (Geneve)
  Vægter! vil da mørkets rige (Pontoppidan)

6 linier (8.7.8.7.7.7)
  Amen, siger nu tilsammen
  Du, som ud af intet skabte
  Helligånd, vor sorg du slukke
  I blev skabt som mand og kvinde (Gauntlett)
  I blev skabt som mand og kvinde (Haahr)
  I blev skabt som mand og kvinde (la Cour)
  Jesus, Jesus, Jesus sigter
  Når mit øje, træt af møje
  Når mit øje, træt af møje
  Uforsagt, hvordan min lykke

6 linier (8.7.8.7.8.7)
  Frydetonen går mod tronen
  Har vi toppet må vi dale (Bamberg)
  Har vi toppet, må vi dale

6 linier (8.7.8.7.8.8)
  Bøj, o Helligånd os alle
  Dybe, stille, stærke, milde
  Gud, vi er i gode hænder
  Herre, jeg har handlet ilde
  Kærlighed til fædrelandet
  Øjne, I var lykkelige
  Øjne, I var lykkelige (Kayser)

6 linier (8.8.5.8.8.5)
  Giv mig Gud en salmetunge

6 linier (8.8.7.8.8.7)
  Døden er den sidste fjernde
  Himlen åbnes, mørket svinder
  Kommer, sjæle, dyrekøbte
  Kommer, sjæle, dyrekøbte
  Naglet til et kors på jorden
  Tiden skrider, dagen rinder
  Under dine vingers skygge
  Under korset stod med smerte

6 linier (4.4.8.4.4.8)
  Jesus, mit liv

6 linier (10.9.8.11.11.8)
  Herren af søvne opvågned, opsprang

6 linier (5.6.8.5.5.8)
  Dejlig er jorden

6 linier (9.9.8.9.9.9)
  Julebudet til dem, der bygge
  Julebudet til dem, der bygge (Aagaard)

6 linier (5.6.5.6.7.5)
  Påske vi holde
  Påske vi holde (Gade)

6 linier (5.5.7.5.5.7)
  Kærlighed fra Gud

6 linier (10.9.10.9.10.10)
  Dommer over levende og døde
  Du, som gir os liv og gør os glade

6 linier (5.5.10.5.5.10)
  Gud ske tak og lov

6 linier (8.7.8.7.7.4)
  Tænk, at livet koster livet

6 linier (8.8.7.8.8.8)
  Midt i alt det meningsløse


KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2022
Koncerter i 2023
Koncerter i 2024

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2022