Mariager kirkes musiksider
Salmer i den danske salmebog (DDS) Søg efter nr og/eller tekst øverst på denne side . . . .
 Guds menighed, syng for vor skaber i løn (DDS 1)
 Lover den Herre (DDS 2)
 Lovsynger Herren, min mund og mit indre (DDS 3)
 Giv mig Gud en salmetunge (DDS 4)
 O, havde jeg dog tusind tunger (DDS 5)
 Dig være, mildeste Gud Fader (DDS 6)
 Herre Gud! Dit dyre navn og ære (DDS 7)
 Om alle mine lemmer (DDS 8)
 O store Gud! vi love dig (DDS 9)
 Alt, hvad som fuglevinger fik (DDS 10)
 Nu takker alle Gud (DDS 11)
 Min sjæl, du Herren love (DDS 12)
 Måne og sol (DDS 13)
 Tænk, at livet koster livet (DDS 14)
 Op, al den ting, som Gud har gjort (DDS 15)
 O Gud! hvor er du mer end skøn (DDS 16)
 Almægtige og kære Gud (DDS 17)
 Som fisk i hav og fugl i luft (DDS 18)
 O Gud, fornuften fatter ej (DDS 19)
 Jeg ser dit kunstværk, store Gud (DDS 20)
 Du følger, Herre, al min færd (DDS 21)
 Gådefuld er du, vor Gud! (DDS 22)
 Hvor Gud mig fører, går jeg glad (DDS 23)
 En vej eller anden, vor Herre ved råd (DDS 24)
 Hvert et lys i livets nat (DDS 25)
 Nærmere, Gud, til dig (DDS 26)
 Du gav os efter dit behag (DDS 27)
 De dybeste lag i mit hjerte (DDS 28)
 Spænd over os dit himmelsejl (DDS 29)
 Op, alle, som på jorden bor (DDS 30)
 Til himlene rækker din miskundhed, Gud (DDS 31)
 Hvo ikkun lader Herren råde  (DDS 32)
 Han, som har hjulpet hidindtil (DDS 33)
 Gud skal alting mage (DDS 34)
 På Gud alene (DDS 35)
 Befal du dine veje (DDS 36)
 Min Gud befaler jeg min vej (DDS 37)
 På alle dine veje (DDS 38)
 Synes det i kors og pine (DDS 39)
 Hvorfor vil du dog klage (DDS 40)
 Lille Guds barn, hvad skader dig? (DDS 41)
 I underværkers land jeg bor (DDS 42)
 Hvor er det godt i Jesu arme (DDS 43)
 Urolige hjerte! (DDS 44)
 Jeg går i fare, hvor jeg går (DDS 45)
 Sorrig og glæde de vandre til hobe (DDS 46)
 Jeg løfter mine øjne op (DDS 47)
 Uforsagt, hvordan min lykke (DDS 48)
 Ingen er så tryg i fare (DDS 49)
 Under dine vingers skygge (DDS 50)
 Jeg er i Herrens hænder (DDS 51)
 Du, Herre Krist (DDS 52)
 Hav tak, o Herre, for evig trøst (DDS 53)
 Hvad mener I om Kristus (DDS 54)
 Ved Jesu navn forlades alle synder, (DDS 55)
 Jesus er navnet mageløst (DDS 56)
 Herre, fordi du (DDS 57)
 Jesus! Frelser og Befrier (DDS 58)
 Jesus os til trøst og gavn (DDS 59)
 Jesus, min drot (DDS 60)
 Min Jesus er for mig begyndelse og ende (DDS 61)
 Jesus - det eneste (DDS 62)
 I Jesu navn (DDS 63)
 Jeg vil mig Herren love (DDS 64)
 Troens smykke, Jesus sød (DDS 65)
 Lyslevende fra Himmerig (DDS 66)
 Jeg så ham som barn med det solrige øje (DDS 67)
 Se, hvilket menneske (DDS 68)
 Du fødtes på jord (DDS 69)
 Du kom til vor runde jord (DDS 70)
 Nu kom der bud fra englekor (DDS 71)
 Maria hun var en jomfru ren (DDS 72)
 Vi synger med Maria (DDS 73)
 Vær velkommen, Herrens år (DDS 74)
 På Jesu død og blodig sår (DDS 75)
 Op! thi dagen nu frembryder (DDS 76)
 O kom, o kom, Immanuel (DDS 77)
 Blomstre som en rosengård (DDS 78)
 Stat op i gry, min Gud, stat op (DDS 79)
 Tak og ære være Gud (DDS 80)
 Fryd dig, du Kristi brud (DDS 81)
 Fryd dig! du Jesu brud (DDS 82)
 Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord (DDS 83)
 Gør døren høj, gør porten vid (DDS 84)
 Op, Zion, at oplukke (DDS 85)
 Hvorledes skal jeg møde (DDS 86)
 Det første lys er Ordet, talt af Gud (DDS 87)
 Hør det, Zion, trøst for al din vé (DDS 88)
 Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge (DDS 89)
 Op, glædes alle, glædes nu (DDS 90)
 Store Gud og Frelsermand (DDS 91)
 Søde Jesus, Davids rod (DDS 92)
 Nu vil vi os forsamle (DDS 93)
 Det kimer nu til julefest (DDS 94)
 Fra Himlen højt kom budskab her (DDS 95)
 Fra Himlen kom en engel klar (DDS 96)
 Vor Jesus kan ej noget herberg finde (DDS 97)
 Det var ikke en nat som de andre (DDS 98)
 Velkommen igen, Guds engle små (DDS 99)
 Kimer, I klokker (DDS 100)
 Himlens morgenrøde (DDS 101)
 Et lidet barn så lysteligt (DDS 102)
 Barn Jesus i en krybbe lå (DDS 103)
 Et barn er født i Betlehem (DDS 104)
 Venner! sagde Guds engel blidt (DDS 105)
 Af højheden oprunden er (DDS 106)
 Glæden hun er født i dag, (DDS 107)
 Lovet være du, Jesus Krist! (DDS 108)
 I denne søde juletid (DDS 109)
 Nu vil vi sjunge og være glad (DDS 110)
 Hør, hvor englesangen toner (DDS 111)
 Kom, alle kristne (DDS 112)
 Fryd dig i Guds behag (DDS 113)
 Hjerte, løft din glædes vinger (DDS 114)
 Lad det klinge sødt i sky (DDS 115)
 En sød og liflig klang (DDS 116)
 En rose så jeg skyde (DDS 117)
 Julen har englelyd (DDS 118)
 Julen har bragt velsignet bud (DDS 119)
 Glade jul (DDS 120)
 Dejlig er jorden (DDS 121)
 Den yndigste rose er funden (DDS 122)
 Her kommer, Jesus, dine små (DDS 123)
 Alle ting er underfulde (DDS 124)
 Mit hjerte altid vanker (DDS 125)
 Min sol, min lyst, min glæde (DDS 126)
 Frisk op! Endnu engang (DDS 127)
 Søde Jesus, jule-fyrste (DDS 128)
 Julebudet til dem, der bygge (DDS 129)
 Fredløs er freden (DDS 130)
 Blåt vælded lys frem bag skyers skred (DDS 131)
 Guds engle i flok! synger lifligt i kor (DDS 132)
 Med fred og fryd jeg farer hen (DDS 133)
 Vor Herre han er en konge stor (DDS 134)
 Nu velan et frejdigt mod (DDS 135)
 Dejlig er den himmel blå (DDS 136)
 Det runde himlens stjernetelt (DDS 137)
 De hellig tre konger så hjertensglad (DDS 138)
 Hvor stor er dog den glæde (DDS 139)
 I Nazaret, i trange kår, (DDS 140)
 Mig lyster nu at træde (DDS 141)
 Kom, følg i ånden med (DDS 142)
 Med den enbårnes herlighed (DDS 143)
 Hvor saligt var det ægtepar (DDS 144)
 Hos dig, o Jesus, sent om nat  (DDS 145)
 Velkommen de Jesus i Nazaret bød (DDS 146)
 Der sad en fisker så tankefuld (DDS 147)
 Ånden opgav enkesønnen (DDS 148)
 Hvad er det for en snekke (DDS 149)
 Mit hjerte er så bange (DDS 150)
 Med sin alabasterkrukke (DDS 151)
 O Herre Gud, din lære (DDS 152)
 En sædemand gik ud at så (DDS 153)
 En bondemand går ud at så, (DDS 154)
 Godt og ondt i lys og mørke (DDS 155)
 Guds rige lignes ved et frø (DDS 156)
 Betesdasøjlernes buegange (DDS 157)
 Kvindelil! din tro er stor (DDS 158)
 Min Jesus, grund til al vor lyst (DDS 159)
 Jeg tror det, min genløser (DDS 160)
 Med strålekrans om tinde (DDS 161)
 Det var kun en drøm, at han tog os til side (DDS 162)
 Fuglen har rede, og ræven har grav (DDS 163)
 Øjne, I var lykkelige (DDS 164)
 Et fornødent er; det ene (DDS 165)
 Så skal dog Satans rige (DDS 166)
 Hører I, vor Herre kalder (DDS 167)
 Hyrden er én, og så hans hjord (DDS 168)
 Kommer hid kun med de små (DDS 169)
 Fra verdens morgenstund udgår (DDS 170)
 Lazarus lå i sin grav (DDS 171)
 Se, vi går op til Jerusalem (DDS 172)
 Ét vidste han om vejen frem (DDS 173)
 Jerusalem! i dag din konge græder (DDS 174)
 Jesus, livets rige kilde  (DDS 175)
 Se, hvor nu Jesus træder (DDS 176)
 Kom, sandheds konge, Kristus, kom, (DDS 177)
 Han står på randen af sin grav (DDS 178)
 Herren god, som uden grænser (DDS 179)
 Hører til, I høje himle (DDS 180)
 Over Kedron jesus træder (DDS 181)
 Følger med til urtegården (DDS 182)
 Sover I? Hvor kan I sove (DDS 183)
 Mørket skjuler jorderige (DDS 184)
 Længe haver Satan spundet (DDS 185)
 Ingen højhed ingen ære (DDS 186)
 Rettens spir det alt er brækket (DDS 187)
 Så bøjed den dødsdømte nakken (DDS 188)
 Hvor er lammet, offerlammet (DDS 189)
 Her ser jeg da et lam at gå (DDS 190)
 Gak under Jesu kors at stå (DDS 191)
 Hil dig frelser og forsoner (DDS 192)
 O hoved, højt forhånet (DDS 193)
 O høje råb, hvis lige aldrig hørtes (DDS 194)
 Naglet til et kors på jorden (DDS 195)
 Under korset stod med smerte (DDS 196)
 Min Gud, min Gud (DDS 197)
 Lyksalig endte da min frelser sine dage (DDS 198)
 Jesus, dine dybe vunder (DDS 199)
 Jesus er mit liv i live (DDS 200)
 Det hellige kors (DDS 201)
 Som et stille offerlam (DDS 202)
 O du Guds Lam uskyldig (DDS 203)
 O hjertekære Jesus Krist (DDS 204)
 O store Gud din kærlighed (DDS 205)
 Vor frelser, du, som døde (DDS 206)
 Jesus, jeg dit kors vil holde (DDS 207)
 Skriv dig, Jesus, på mit hjerte (DDS 208)
 Et kors det var det hårde trange leje (DDS 209)
 Syng højt, min sjæl, om Jesu død (DDS 210)
 Lad vaje højt vort kongeflag (DDS 211)
 Den bitre død dig trængte  (DDS 212)
 I kvæld blev der banket på Helvedes port (DDS 213)
 Hør vor helligaftens bøn! (DDS 214)
 Dag til hvile! Dag til glæde (DDS 215)
 Der venter bag langfredags nat (DDS 216)
 Min Jesus, lad mit hjerte få (DDS 217)
 Krist stod op af døde (DDS 218)
 Lov og tak for påskens offer! (DDS 219)
 I dødens bånd vor frelser lå (DDS 220)
 I døden Jesus blunded (DDS 221)
 Opstanden er den Herre krist (DDS 222)
 Herren af søvne opvågned opsprang (DDS 223)
 Stat op, min sjæl, i morgengry (DDS 224)
 Op, sjæl, bryd søvnen af (DDS 225)
 O kæreste sjæl, op at våge (DDS 226)
 Som den gyldne sol frembryder (DDS 227)
 Du er opstandne sejrshelt (DDS 228)
 Hvor er dog påske sød og blid (DDS 229)
 Påskemorgen slukker sorgen (DDS 230)
 Påske vi holde (DDS 231)
 O salig påskedag! (DDS 232)
 Jesus lever, graven brast (DDS 233)
 Som forårssolen morgenrød (DDS 234)
 Verdens igenfødelse (DDS 235)
 Påskeblomst (DDS 236)
 Nu ringer de klokker ved daggryets komme (DDS 237)
 Det er så sandt, at ingen så (DDS 238)
 I den nat af stumme skrig (DDS 239)
 Dig være ære  (DDS 240)
 Tag det sorte kors fra graven (DDS 241)
 Hører, I, som græde (DDS 242)
 Luk øjne op, al kristenhed (DDS 243)
 Hvor lifligt er det dog at gå (DDS 244)
 Opstandne Herre, du vil gå (DDS 245)
 Kom, lad os tømme et bæger på ny (DDS 246)
 Jesus, som iblandt os står (DDS 247)
 Med thomaskravet står vi her  (DDS 248)
 Hvad er det at møde den opstandne mester (DDS 249)
 Kommer, sjæle, dyrekøbte (DDS 250)
 Jesus, himmelfaren (DDS 251)
 Til Himmels fór den ærens drot (DDS 252)
 I dag skal alting sjunge (DDS 253)
 Fuldendt er nådens store værk (DDS 254)
 Drag, Jesus, mig (DDS 255)
 På denne dag vi se Guds Søn (DDS 256)
 Vaj nu, Dannebrog, på voven (DDS 257)
 Vil natten nu vige, (DDS 258)
 Din Himmel-krone ser vi stråle (DDS 259)
 Du satte dig selv i de nederstes sted (DDS 260)
 Halleluja for lysets drot! (DDS 261)
 Frydetonen går mod tronen (DDS 262)
 Sin vogn gør han af skyer blå, (DDS 263)
 Herre Jesus, du, som troner (DDS 264)
 Om salighed og glæde (DDS 265)
 Mægtigste Kriste, menighedens Herre (DDS 266)
 Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam! (DDS 267)
 Zions vægter hæver røsten (DDS 268)
 Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom (DDS 269)
 Luk øjne op, o kristenhed (DDS 270)
 I jomfruer i kloge (DDS 271)
 I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde (DDS 272)
 I verden er ej nød så stor (DDS 273)
 Rejs op dit hoved al kristenhed (DDS 274)
 Uforsagt vær på vagt (DDS 275)
 Dommer over levende og døde (DDS 276)
 Herre, når din time kommer (DDS 277)
 En dag skal Herrens skaberdrømme (DDS 278)
 Venner, lad kun skyer gråne (DDS 279)
 Vanæret vor drot kom i sin grav, (DDS 280)
 Nu nærmer sig vor pinsefest (DDS 281)
 Apostlene sad i jerusalem (DDS 282)
 Fra Himlen kom den Helligånd (DDS 283)
 Fra Himlen Herrens Ånd nedfór (DDS 284)
 Hør himmelsus i tredie time (DDS 285)
 Var I ikke galilæer (DDS 286)
 Kraften fra det høje (DDS 287)
 Drag ind ad disse porte (DDS 288)
 Nu bede vi den Helligånd (DDS 289)
 I al sin glans (DDS 290)
 Du som går ud fra den levende Gud (DDS 291)
 Kærligheds og Sandheds Ånd (DDS 292)
 Gud Helligånd, vor trøstermand (DDS 293)
 Talsmand, som på jorderige (DDS 294)
 Drag ind ad dine porte (DDS 295)
 Du, som den store pinsedag (DDS 296)
 I kristne, som bekende (DDS 297)
 Helligånden trindt på jord (DDS 298)
 Ånd over ånder, kom ned fra det høje (DDS 299)
 Kom sandheds Ånd og vidne giv (DDS 300)
 Kom, Helligånd, Gud Herre from (DDS 301)
 Gud Helligånd, o kom (DDS 302)
 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod (DDS 303)
 Gud Helligånd, opfyld med lyst (DDS 304)
 Kom, Gud Helligånd, kom brat (DDS 305)
 O Helligånd, kom til os ned (DDS 306)
 Gud Helligånd, vor igenføder (DDS 307)
 Helligånd, vor sorg du slukke (DDS 308)
 Bøj, o Helligånd, os alle (DDS 309)
 Gud Helligånd, i tro os lær (DDS 310)
 O Helligånd, du skat så skøn (DDS 311)
 Sandheds tolk og taler, (DDS 312)
 Kom, regn af det høje! (DDS 313)
 Kom, store Gud, o Helligånd (DDS 314)
 Helligånd, de frommes glæde (DDS 315)
 Helligånd, hør, hvad vi bede (DDS 316)
 Livets fylde, glædens glans, (DDS 317)
 Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige (DDS 318)
 Vidunderligst af alt på jord (DDS 319)
 Midt iblandt os er Guds rige (DDS 320)
 O kristelighed (DDS 321)
 Den kristne kirkes skønne navn (DDS 322)
 Kirken den er et gammelt hus (DDS 323)
 Dig rummer ej himle (DDS 324)
 Jeg ved et lille Himmerig, (DDS 325)
 Der stander et hus i vort høje Nord (DDS 326)
 Kirken er som Himmerige (DDS 327)
 Hvor Gud sit hus ej bygge vil (DDS 328)
 Give da Gud, at hvor vi bo (DDS 329)
 Du, som ud af intet skabte (DDS 330)
 Uberørt af byens travlhed  (DDS 331)
 På Jerusalem det ny (DDS 332)
 Almindelig er Kristi kirke  (DDS 333)
 Guds kirkes grund alene (DDS 334)
 Flammerne er mange, lyset er et (DDS 335)
 Vor Gud Han er så fast en borg (DDS 336)
 Behold os Herre ved dit ord (DDS 337)
 Var Gud ej med os denne stund (DDS 338)
 Vort liv blev reddet (DDS 339)
 Den kristne kirkes alderdom (DDS 340)
 Det lakker nu ad aften brat (DDS 341)
 Nu ved jeg vej til Himmerig, (DDS 342)
 Tusind år stod kristi kirke (DDS 343)
 Højhedens Gud, som kom herned (DDS 344)
 Guds menighed er jordens største under! (DDS 345)
 Vel mødt, I kristne fromme (DDS 346)
 Ak, Fader! lad dit ord og Ånd (DDS 347)
 Tør end nogen ihukomme (DDS 348)
 Herren han har besøgt sit folk (DDS 349)
 Foragter ej de ringe dage (DDS 350)
 Vor arv vi kendes ved (DDS 351)
 Herrens kirke er på jord (DDS 352)
 Som aldrig så lang er nogen dag (DDS 353)
 Lov og pris og evig ære (DDS 354)
 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre (DDS 355)
 Almagts Gud, velsignet vær (DDS 356)
 Vær trøstig, Sion, Jesu brud (DDS 357)
 Lad dit rige alle vegne (DDS 358)
 Du Ånd fra kirkens første tider (DDS 359)
 Arbejd, til natten kommer  (DDS 360)
 Din rigssag, Jesus, være skal (DDS 361)
 Gør dig nu rede kristenhed (DDS 362)
 Lov, pris og tak, at du har givet (DDS 363)
 Al magt på jorden (DDS 364)
 Guds kærlighed ej grænse ved (DDS 365)
 Nogen må våge i verdens nat  (DDS 366)
 Vi rækker vore hænder frem (DDS 367)
 Vintræ og grene og frugt hører sammen (DDS 368)
 Du, som gir os liv og gør os glade (DDS 369)
 Menneske, din egen magt (DDS 370)
 Du fylder mig med glæde (DDS 371)
 Dit værk er stort, men jeg er svag (DDS 372)
 Herre jeg vil gerne tjene (DDS 373)
 Herre Jesus, stærk og mild (DDS 374)
 Alt står i Guds faderhånd (DDS 375)
 Lyksaligt det folk, som har øre for klang (DDS 376)
 I, Herrens udvalgte, som hellighed øve (DDS 377)
 Hvor kan jeg noksom skønne på (DDS 378)
 Der er en vej (DDS 379)
 Op dog, Zion! ser du ej (DDS 380)
 Igennem nat og trængsel (DDS 381)
 Kom, brødre, lad os ile (DDS 382)
 Det er så yndigt at følges ad (hvor banet) (DDS 383)
 Til klart Guds åsyn vi skal se (DDS 384)
 Op, alle folk på denne jord (DDS 385)
 Udrundne er de gamle dage (DDS 386)
 Jesus, se til os i nåde (DDS 387)
 Herrens røst var over vandet (DDS 388)
 Guds riges evangelium (DDS 389)
 Gud lad dit ord i nåde lykkes (DDS 390)
 Dit ord, o Gud, som duggen kvæger (DDS 391)
 Himlene, Herre, fortælle din ære (DDS 392)
 Fra Himmelen hid til os ned (DDS 393)
 Ak Gud fra himlen se herned (DDS 394)
 Guds ord blev aldrig bundet (DDS 395)
 Min mund og mit hjerte (DDS 396)
 Trods længselens smerte (DDS 397)
 Dybe, stille, stærke, milde (DDS 398)
 Klokken slår, tiden går (DDS 399)
 Så vældigt det mødte (DDS 400)
 Guds ord det er vort arvegods (DDS 401)
 Den signede dag med fryd vi ser (DDS 402)
 Denne er dagen som herren har gjort (DDS 403)
 Lover Herren! han er nær (DDS 404)
 Søndag er Vor Herres dag (DDS 405)
 Søndag morgen fra de døde (DDS 406)
 Nu står sjælen op af døde (DDS 407)
 Nu ringer alle klokker mod sky (DDS 408)
 Som hønen klukker mindelig (DDS 409)
 Som tørstige hjort monne skrige (DDS 410)
 Hyggelig, rolig (DDS 411)
 Som vintergrene (DDS 412)
 Vi kommer, Herre, til dig ind (DDS 413)
 Den Mægtige finder vi ikke (DDS 414)
 Dig ske al ære, Herre Krist (DDS 415)
 O Herre Krist! dig til os vend (DDS 416)
 Herre Jesus, vi er her (DDS 417)
 Herre Jesus, kom at røre (DDS 418)
 O Gud, hør min bøn (DDS 419)
 Syng lovsang, hele jorden (DDS 420)
 Gud er her til stede! (DDS 421)
 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig! (DDS 422)
 Sin menighed har Kristus kær (DDS 423)
 I Herrens hus er godt at bo, (DDS 424)
 Velsignelse, al jordens tarv (DDS 425)
 Fred til bod for bittert savn (DDS 426)
 Tak for al din fødsels glæde (DDS 427)
 Fader, tak for liv og ånde (DDS 428)
 Brødre og søstre! Vi skilles nu ad (DDS 429)
 Lov og tak og evig ære (ofrer) (DDS 430)
 Herre kristus, dig til ære (DDS 431)
 Litani (DDS 432)
 Herre Gud Fader i Himlen! (DDS 433)
 Ære være Gud i det højeste! (DDS 434)
 Aleneste Gud i Himmerig (DDS 435)
 Gladelig vil vi halleluja kvæde (DDS 436)
 Vi tro, vi alle tro på Gud (DDS 437)
 Hellig, hellig, hellig er Herren (DDS 438)
 O du Guds Lam (DDS 439)
 O Guds Lam uskyldig, (DDS 440)
 Alle mine kilder (DDS 441)
 Enhver, som tror og bliver døbt (DDS 442)
 Op til Guds hus vi gå (DDS 443)
 Guds-husets dør er i vor dåb (DDS 444)
 Af diendes og spædes mund (DDS 445)
 O lad din Ånd nu med os være (DDS 446)
 Herren strækker ud sin arm (DDS 447)
 Fyldt af glæde over livets under (DDS 448)
 Vor Herre tar de små i favn (DDS 449)
 Du kommer, Jesus, i vor dåb (DDS 450)
 Du, som os af nåde stor (DDS 451)
 Du folk, som kristne kaldes vil (DDS 452)
 Vort løsen er vor tro og dåb (DDS 453)
 Barnelivets favre dage (DDS 454)
 Mindes vi en fuldtro ven (DDS 455)
 Vor Herre Jesus i den nat (DDS 456)
 Du, som gik foran os (DDS 457)
 Zion, pris din saliggører (DDS 458)
 Herre, hvor skal vi gå hen (DDS 459)
 Jesus, din søde forening at smage (DDS 460)
 Jesus Kristus er til stede! (DDS 461)
 Jesus, livets sol og glæde, (DDS 462)
 Mæt min sjæl, o Jesus sød (DDS 463)
 Jeg kommer, Herre, på dit ord (DDS 464)
 O Jesus, gør det ved din Ånd (DDS 465)
 Vor Herres Jesu mindefest (DDS 466)
 Du er vor skat, o Jesus sød (DDS 467)
 O Jesus, på din alterfod (DDS 468)
 Så går nu sjælens højtid an (DDS 469)
 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord (DDS 470)
 O glædelig dag (DDS 471)
 O Jesus, søde Jesus, dig (DDS 472)
 Dit minde skal, o Jesus, stå (DDS 473)
 Jesus Krist du gav mig livet (DDS 474)
 Går det, Herre, som jeg vil (DDS 475)
 Kornet, som dør i jorden (DDS 476)
 Som korn fra mange marker (DDS 477)
 Vi kommer til din kirke Gud (DDS 478)
 Han, som på jorden bejler (DDS 479)
 Lad denne dag, o Gud, vor Gud (DDS 480)
 Løgnens Fader vi forsage (DDS 481)
 O Herre god og frelser from (DDS 482)
 Slip os arme ej (DDS 483)
 Du, som vejen er og livet, (DDS 484)
 O Jesus, præst i evighed! (DDS 485)
 I dag på apostolisk vis (DDS 486)
 Nu fryde sig hver kristen mand (DDS 487)
 Guds Søn kom ned fra Himmerig (DDS 488)
 Guds nåde højt jeg prise vil (DDS 489)
 O søde Gud, din kærlighed (DDS 490)
 O gode Gud, din kærlighed (DDS 491)
 Guds igenfødte, ny-levende sjæle (DDS 492)
 Gud herren så til jorden ned (DDS 493)
 Kærlighed fra Gud (DDS 494)
 Midt i livet er vi stedt (DDS 495)
 Af dybsens nød, o Gud, til dig (DDS 496)
 Jeg råber fast, o Herre (DDS 497)
 Gud efter dig jeg længes (DDS 498)
 O Jesus, livsens Herre (DDS 499)
 O Gud, min synd du sænke ned (DDS 500)
 Herre, jeg har handlet ilde (DDS 501)
 Jeg har en angst som aldrig før (DDS 502)
 O Herre, udslet min synd så svar! (DDS 503)
 O Gud, vi falder dig til fode (DDS 504)
 Til dig alene, Herre Krist (DDS 505)
 Hjerte, lad dig ej indbilde (DDS 506)
 Vor sjæl er dertil født og båren (DDS 507)
 Bryd frem min hjertes trang at lindre (DDS 508)
 Hvor lystig sød og yndig (DDS 509)
 Nu har jeg fundet det, jeg grunder (DDS 510)
 Jesus han er syndres ven! (DDS 511)
 Hvo vil mig anklage (DDS 512)
 Min frelser mig af døden drog (DDS 513)
 Guds Søn har gjort mig fri (DDS 514)
 Fred i Jesu død vi skulle (DDS 515)
 Klynke og klage (DDS 516)
 O, hvor er nåde-stolen (DDS 517)
 På Guds nåde i al våde (DDS 518)
 Syndernes forladelse (DDS 519)
 Du som freden mig forkynder (DDS 520)
 På nåden i Guds hjerte (DDS 521)
 Nåden er din dagligdag (DDS 522)
 Min nåde er dig nok, (DDS 523)
 Hør mig, skaber mild! (DDS 524)
 O Jesus, morgenstjerne (DDS 525)
 Vor Herre Jesus, Gud og mand (DDS 526)
 Når syn og hørelse forgår (DDS 527)
 Når tid og time er for hånd (DDS 528)
 Med sorgen og klagen hold måde, Guds ord (DDS 529)
 Min død er mig til gode (DDS 530)
 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder (DDS 531)
 Nu ledet er min lille (DDS 532)
 Jeg er rede til at bede (DDS 533)
 Hvo ved, hvornår mit liv har ende (DDS 534)
 Nu! jeg har vunden (DDS 535)
 Udrust dig, helt fra Golgata (DDS 536)
 Lær mig, o skov, at visne glad (DDS 537)
 At sige verden ret farvel (DDS 538)
 Mit lys i mørke, Jesus sød (DDS 539)
 En liden stund i rosens lund (DDS 540)
 Vær du mig nær (DDS 541)
 Døden er den sidste fjende, (DDS 542)
 Jeg lever - og ved hvor længe fuldtrøst (DDS 543)
 Som dug på slagne enge (DDS 544)
 Sejervindersken på jorden (DDS 545)
 Herrens venner ingensinde (DDS 546)
 Man siger livet har bange kår (DDS 547)
 Han kom til os fra Himmerige, (DDS 548)
 Vi takker dig for livet (DDS 549)
 Nu er livet gemt hos Gud (DDS 550)
 Der er en vej, som vi alle går alene (DDS 551)
 Nu har du taget fra os (DDS 552)
 Min største hjertens glæde (DDS 553)
 Om Himmerigs rige vi tales ved (DDS 554)
 Jeg ved et evigt Himmerig (DDS 555)
 I Himmelen, i Himmelen (DDS 556)
 Her vil ties, her vil bies (DDS 557)
 Når mit øje, (DDS 558)
 O Helligånd! mit hjerte (DDS 559)
 Det livets ord vi bygger på (DDS 560)
 Jeg kender et land (DDS 561)
 Som markens blomst henvisner fage (DDS 562)
 Sørger ej for dem, der sove (DDS 563)
 Tænk, når engang den tåge er forsvunden (DDS 564)
 Med sorgen og klagen hold måde! (Du mindes) (DDS 565)
 Er livet alt lifligt herneden  (DDS 566)
 Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim (DDS 567)
 Livsalige dag, som i håbet vi venter (DDS 568)
 Ja, engang mine øjne skal (DDS 569)
 Hvor er det godt at lande (DDS 570)
 Den store hvide flok vi se (DDS 571)
 Jeg ser dig, søde Lam, at stå (DDS 572)
 Helgen her og helgen hisset (DDS 573)
 For alle helgen, som i Kristi tro (DDS 574)
 Din fred skal aldrig vige, (DDS 575)
 O Jesus, troens dyre skat (DDS 576)
 Vor tro er den forvisning på (DDS 577)
 Den tro som Jesus favner (DDS 578)
 Vor tro den er et lys (DDS 579)
 Jesus, dødens overvinder (DDS 580)
 Der er et helligt værge (DDS 581)
 At tro er at komme  (DDS 582)
 Falder på dig modgangs hede  (DDS 583)
 Beder og I skulle få (DDS 584)
 Hvor der er tro på Gud (DDS 585)
 Stol du kun på dit Fadervor (DDS 586)
 Guds egen kære Søn (DDS 587)
 Herre, gør mit liv til bøn (DDS 588)
 Hvordan takker vi vor Herre (DDS 589)
 O, lytter til, I folk (DDS 590)
 Ak, vidste du, som går i syndens lænke (DDS 591)
 I dag er nådens tid (DDS 592)
 En hyrde glemmer fåret ej (DDS 593)
 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme (DDS 594)
 I denne verdens sorger sænkt (DDS 595)
 Kender du den livsens kilde (DDS 596)
 Så vide om land, som sol monne gå (DDS 597)
 O Gud, du ved og kender (DDS 598)
 Lov og tak og evig ære (ske dig) (DDS 599)
 O Jesus, går du da din vej? (DDS 600)
 Herlighedens Gud (DDS 601)
 Den snævre vej er bred nok til Guds rige (DDS 602)
 Den vej, du gik i kors og trang  (DDS 603)
 Det koster mer, end man fra først betænker, (DDS 604)
 Hvo vil med til Himmerige (DDS 605)
 Kommer, hvo vil visdom lære  (DDS 606)
 Jesus Krist, du overvandt! (DDS 607)
 Stod med Krist vi op af døde (DDS 608)
 Dybt fornedres skal enhver (DDS 609)
 Bliv hos mig, kære Herre Krist  (DDS 610)
 Så tag mig da ved hånden (DDS 611)
 Den store mester kommer (DDS 612)
 Herre, du vandrer forsoningens vej (DDS 613)
 Far, verden, far vel (DDS 614)
 Far, verden, far vel! (Oprindelig tekstform) (DDS 615)
 Herrens røst, som aldrig brister (DDS 616)
 Nu bør ej synden mere (DDS 617)
 Op! våg og bed (DDS 618)
 Vægter! vil det mørke rige (DDS 619)
 Hvad fattes mig? Hvi er jeg dog (DDS 620)
 Så skal da mammon vige (DDS 621)
 Halleluja! jeg har min Jesus fundet (DDS 622)
 Verden, o verden! hvi frister du mig (DDS 623)
 Gud er Gud, før jorden skabtes (DDS 624)
 Op, I kristne, ruster eder (DDS 625)
 O du store sejervinder (DDS 626)
 Sørger du endnu, min sjæl? (DDS 627)
 O Jesus som er kommet at (DDS 628)
 Vort kors gør sure miner (DDS 629)
 Vor trængsel, hvor besværlig (DDS 630)
 Nu da til lykke (DDS 631)
 Stå fast, min sjæl, stå fast (DDS 632)
 Har hånd du lagt på Herrens plov (DDS 633)
 Du ved det nok mit hjerte (DDS 634)
 Vær stærk, min sjæl, i denne tid (DDS 635)
 Midt i alt det meningsløse,  (DDS 636)
 Du, som mætted tusind munde (DDS 637)
 O, kommer hid dog til Guds Søn (DDS 638)
 Når i den største nød vi stå (DDS 639)
 Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod? (DDS 640)
 Mig rinder så mange tanker i hu (DDS 641)
 Min Gud, jeg gammel er og grå (DDS 642)
 Sorrig og elendighed (DDS 643)
 Aldrig er jeg uden våde (DDS 644)
 Stille er min sjæl til Gud, (DDS 645)
 Som lilliens hjerte kan holdes i grøde (DDS 646)
 Det er den daglig trøst, hvormed  (DDS 647)
 Vær trøstig, mit hjerte, bedrøv dig ej mer (DDS 648)
 Skal fri og frelst vi hist  (DDS 649)
 Midt igennem nød og fare (DDS 650)
 Vor klippe vi slippe umulig (DDS 651)
 Vor Herre! til dig må jeg ty (DDS 652)
 I falmende blade, du kølige vind! (DDS 653)
 Aftensukket, nattegråden (DDS 654)
 Er du modfalden kære ven (DDS 655)
 Ængstede hjerte (DDS 656)
 Vågn op, du, som sover, stat op fra de døde (DDS 657)
 Når jeg er træt og trist, når modet svigter (DDS 658)
 Nu åbner savnet sine øde vidder. (DDS 659)
 Kom, hjælp mig, Herre Jesus (DDS 660)
 Gud ene tiden deler (DDS 661)
 Hvad kan os komme til for nød (DDS 662)
 Gud Herren er min hyrde god (DDS 663)
 Frelseren er mig en hyrde god (DDS 664)
 Er Gud for mig, så træde (DDS 665)
 Den grund, hvorpå jeg bygger (DDS 666)
 Skulle jeg dog være bange (DDS 667)
 Alle vegne, hvor jeg vanker (DDS 668)
 Det koster ej for megen strid (DDS 669)
 I Jesus søger jeg min fred (DDS 670)
 O du min Immanuel (DDS 671)
 Jeg ved, på hvem jeg bygger (DDS 672)
 O Guddoms-sol fuldstærk og blid (DDS 673)
 Sov sødt barnlille (DDS 674)
 Gud, vi er i gode hænder (DDS 675)
 Guds fred er mer end englevagt (DDS 676)
 Nu glæd dig i Herren, mit hjerte (DDS 677)
 Guds fred er glæden i dit sind (DDS 678)
 Et trofast hjerte Herre min (DDS 679)
 Jesus, kom dog nær til mig (DDS 680)
 Dig vil jeg elske, du min styrke (DDS 681)
 Jesus, Jesus, Jesus sigter (DDS 682)
 Den nåde som vor Gud har gjort (DDS 683)
 O Jesus, du al nådens væld (DDS 684)
 Vor Gud er idel kærlighed (DDS 685)
 Min sjæl, om du vil nogen tid (DDS 686)
 Hvor dejlig skal Guds kirke stå (DDS 687)
 Skal kærlighed sin prøve stå (DDS 688)
 Hvor ser det ud i verdens ørk (DDS 689)
 Den ypperligste vej (DDS 690)
 Loven er et helligt bud (DDS 691)
 Du skal i denne verden ej (DDS 692)
 Jeg kender ham (DDS 693)
 Jesus! At du blev min broder (DDS 694)
 Nåden hun er af kongeblod (DDS 695)
 Kærlighed er lysets kilde (DDS 696)
 Herre, jeg vil gerne takke (DDS 697)
 Kain, hvor er din bror? (DDS 698)
 Glæderig og underfuld (DDS 699)
 Jeg ved en blomst (DDS 700)
 Huset, som Gud har bygt (DDS 701)
 Alterlyset på Herrens bord (DDS 702)
 Det er så yndigt at følges ad (for to) (DDS 703)
 Jert hus skal I bygge (DDS 704)
 Vi beder, Herre, for de to (DDS 705)
 I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)
 Forgæves er vor kraft og kunst (DDS 707)
 Gud lade rolighed og fred (DDS 708)
 Alfader! du, hvis navn i nord (DDS 709)
 Kærlighed til fædrelandet (DDS 710)
 Forlen os freden, Herre, nu (DDS 711)
 Vær velkommen Herrens år (nytår) (DDS 712)
 For dig, o Herre, som dage kun (DDS 713)
 Kom hjerte tag dit regnebræt (DDS 714)
 O Gud, som tiden vender (DDS 715)
 Guds godhed vil vi prise (DDS 716)
 I går var hveden moden (DDS 717)
 Året, som i dag oprinder (DDS 718)
 Lad tidens hjul omdrive (DDS 719)
 Som året går (DDS 720)
 Frydeligt med jubelkor (DDS 721)
 Nu blomstertiden kommer (DDS 722)
 Naturen holder pinsefest (DDS 723)
 Solen stråler over vang (DDS 724)
 Det dufter lysegrønt af græs (DDS 725)
 Gak ud, min sjæl, betragt med flid (DDS 726)
 Gud, du fra dine de herlige højeloftssale (DDS 727)
 Du gav mig, o Herre,  (DDS 728)
 Nu falmer skoven (DDS 729)
 Vi pløjed og vi såede (DDS 730)
 Nu står der skum fra bølgetop (DDS 731)
 Dybt hælder året i sin gang (DDS 732)
 Skyerne gråne (DDS 733)
 Gud Fader og Søn og Helligånd (DDS 734)
 Nu sol i øst oprinder mild (DDS 735)
 Den mørke nat forgangen er (DDS 736)
 Jeg vil din pris udsjunge (DDS 737)
 O, Gud ske lov til evig tid (DDS 738)
 Rind nu op i Jesu navn (DDS 739)
 Nat, søvn og slum og seng, farvel! (DDS 740)
 Op, min sjæl, thi sol er oppe (DDS 741)
 Farvel, du hvilesøde nat (DDS 742)
 Nu rinder solen op af østerlide (DDS 743)
 Morgenrøden sig udstrækker (DDS 744)
 Vågn op og slå på dine strenge (DDS 745)
 Dig store Gud ske ære (DDS 746)
 Lysets engel går med glans (DDS 747)
 Nu vågne alle Guds fugle små (DDS 748)
 I østen stiger solen op (DDS 749)
 Nu titte til hinanden (DDS 750)
 Gud ske tak og lov (DDS 751)
 Morgenstund har guld i mund (DDS 752)
 Gud, du som lyset og dagen oplod (DDS 753)
 Se nu stiger solen (DDS 754)
 Gud ske lov for nattero (DDS 755)
 Nu gløder øst i morgenskær (DDS 756)
 Den lyse dag forgangen er (og natten) (DDS 757)
 Nu velan, vær frisk til mode (DDS 758)
 Nu hviler mark og enge (DDS 759)
 Dagen nu sin afsked tager (DDS 760)
 Den klare sol går ned (DDS 761)
 Hvilestunden er i vente (DDS 762)
 Det mulmer mod den mørke nat (DDS 763)
 Til hvile solen går (DDS 764)
 Aftenstjernen hisset tindrer (DDS 765)
 Se, hvor sig dagen atter skynder (DDS 766)
 Tiden skrider, dagen rinder (DDS 767)
 Dagen viger og går bort  (DDS 768)
 Sig månen langsomt hæver (DDS 769)
 Jeg er træt og går til ro (DDS 770)
 Dagen går med raske fjed (DDS 771)
 Til vor lille gerning ud (DDS 772)
 Bliv hos os, når dagen hælder (DDS 773)
 Den skønne jordens sol gik ned  (DDS 774)
 Der står et slot i Vesterled (DDS 775)
 I fjerne kirketårne hist (DDS 776)
 Den store, stille nat går frem (DDS 777)
 Fred hviler over land og by (DDS 778)
 Lyksalig, lyksalig (DDS 779)
 Den lyse dag forgangen er (den blanke) (DDS 780)
 Nu skrider dagen under (DDS 781)
 Dig vandre vi så gerne med (DDS 782)
 Kirkeklokke! mellem ædle malme (DDS 783)
 Altid frejdig når du går (DDS 784)
 Tunge mørke natteskyer (DDS 785)
 Nu går solen sin vej  (DDS 786)
 Du som har tændt millioner af stjerner (DDS 787)
 Nu sænkes overalt Guds skabermørke (DDS 788)
 Nu lukker sig mit øje, (DDS 789)
 Gode Gud, din engleskare (DDS 790)
 Når mørket jorden blinder (DDS 791)

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2021
Koncerter i 2022
Koncerter i 2023

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2021