Mariager kirkes musiksider
Ons d. 7. jun 2023 kl. 19:30

Klosterkoret synger en en blandet landhandel af danske og udenlandske sange og salmer ved denne lille 45 minutters koncert.
Tir d. 27. jun 2023 kl. 19:30
1. sommerkoncert
Anne Kirstine Mathiesen og Vibeke Astner spiller firhændigt orgelmusik af Händel, Ad Wammes, Margaretha Christina de Jong inden de slutter med Mozart. Bl.a. Eine kleine Nachtmusik.
Tir d. 11. jul 2023 kl. 19:30
2. sommerkoncert
Lise-Lotte Kristensen spiller musik af Johann Sebastian Bach, Samuel Scheidt, Lefebüre-Wely, samt mindre traditionel orgelmusik fra musikhistorien.
Tir d. 25. jul 2023 kl. 19:30
3. sommerkoncert
Organisten Lars Colding Wolf spiller værker af bl.a. Melchior Schildt, Buxtehude, Bach og uddrag af Couperins "messe til brug i byerne".
Tir d. 8. aug 2023 kl. 19:30
4. sommerkoncert
Den unge amerikanske organist Nathan Laube spiller musik af bl.a. Grigny, Bach, Buxtehude, Mendelssohn og Mozart.
Tir d. 22. aug 2023 kl. 19:30
5. sommerkoncert
Italieneren Christian Tarabbia spiller et hovedsageligt tysk program med musik af bl.a. Scheidemann, Böhm, Bach, Mozart og Mendelssohn.
Korkoncert tirsdag d. 3. april 2001 kl. 19:30 - Kammerkoret KAMMA dirigent Ole Wierød

Barokkoret Kamma, der har hjemme i Århus, blev oprettet i 1990 og består p.t. af ca. 25 sangere, hvoraf mange forskellig vis har musikken som deres daglige virke.
Koret arbejder næsten udelukkende med barokkens musik og bestræber sig, vidt det lader sig gøre, at udføre den, som man gjorde det imellem ca. 1600 og 1750, dvs. fra og med Monteverdi og Schütz til og med Händel og J. S. Bach.
 
Korets syngemåde - altså dets særlige artikulation, frasering, klang, balance, intonation osv. -er resultatet af dirigenten Ole Wierøds mangeårige studier i og praktiske "oversættelse" af datidens musikteoretiske og -pædagogiske litteratur.
 
Hvis man tror, at der blot kommer lærde museumsstykker ud af disse bestræbelser på at lære at forstå, hvordan barokkomponisteme selv ønskede deres værker opført, tager man helt fejl som reaktionerne fra publikum da også har vist: fordybelsen er tværtimod forudsætningen for, at man kan frigøre musikkens egen kraft og derigennem vise, hvor levende, vedkommende og dramatisk den i virkeligheden er.
 
Ole Wierød er uddannet musikleder fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus.
Han har tidligere undervist i kor- og orkesterledelse på konservatorierne i Aalborg og Odense samt på Universitetet i Århus og har siden 70´eme afholdt utallige kurser i barokkens musik-, såvel i Danmark som i udlandet.
 
Barokkoret Kamma har som kor for musikforeningen Djurs Barok medvirket i operaerne "Dido og Aeneas" (Purcell) og "Theodora" (Händel) samt i den radiotransmitterede "Messias" med musikere fra det multinationale Bremen-barokensemble Fiori Musicali i maj sidste år.
 

Koncertprogram . . . . .

Johann Hermann Schein (1586-1630): 

 

 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750): 

Fra "Israelsbrünnlein", 1625:

"Freue dich des Weibes deiner Jugens" (SSATB) (Ordspr. 5,18b-19)

"Ich lasse dich nicht" (SSATB) (1. Mos. 32,26 & Ps. 4,9)

"Lieblich und schöne sein ist nichts" (SSATB) (Ordspr. 31,30-31)

"Unser Leben währet siebenzig Jahr" (SSATB) (Ps. 90,10 ) 

"Sehafe können sicher weiden" fra Kantate nr. 208 Arie for Sopran, 2 Blokfløjter, Tværfløjte & Continuo

"Der Geist hilft unser Schwachheit auf" (Motet for dobbeltkor SATB-SATB) (Rom. 8,26-27 & Koralen "Du heil´ge Braut")

"Fürchte dich nicht" Motet for dobbeltkor SATB-SATB (Es. 4 1, I 0 & 43, I b & Koralen "Herr, mein Hirt")

"Höchster, was ich habe" fra Kantate nr. 39 Arie for Sopran (IW), 2 unisone Blokfløjter & Continuo

"Jesu, meine Freude" Motet for kor SSATB (Koralen"Jesu, meine Freude" & Rom. 8,1-2 & 9-1 1)


Pressemeddelelse . . . . .
Tirsdag d. 3. april får Mariager Kirke besøg af barokkoret Kamma. Koret, der har hjemme i Århus, blev oprettet i 1990 og består i dag af ca. 25 sangere, hvoraf mange på forskellig vis har musikken som deres daglige virke.
Koret arbejder næsten udelukkende med barokkens musik og bestræber sig, så vidt det lader sig gøre, på at udføre den, som man gjorde det imellem ca. 1600 og 1750, dvs. fra og med Monteverdi og Schütz til og med Händel og J. S. Bach.

Korets dirigent, Ole Wierod, er uddannet musikleder fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Han har tidligere undervist i kor- og orkesterledelse på konservatorierne i Aalborg og Odense samt på Universitetet i Århus og har siden 70' erne afholdt utallige kurser i barokkens musik-, såvel i Danmark som i udlandet.

Barokkoret Kamma har medvirket i operaerne "Dido og Aeneas" (Purcell) og "Theodora" (Händel) samt i den radiotransmitterede "Messias" med musikere fra det multinationale Bremen-barokensemble Fiori Musicali i maj sidste år.

På programmet er nogle af musikhistoriens største a capella værker: kormotetter af Johann Sebastian Bach og Johann Hermann Schein, der var Thomaskantor i Leipzig 100 år før Bach.

Der er gratis adgang til koncerten.KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2023
Koncerter i 2024
Koncerter i 2025

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2023