Mariager kirkes musiksider
Søn d. 26. mar 2023 kl. 19:00

Maria bebudelsesdag byder på en musikgudstjeneste med musik primært relateret til Jesu moder. Der synges/spilles bl.a. musik af Scheidemann, Hans Leo Hassler og Michael Praetorius.
Søn d. 23. apr 2023 kl. 16:00
Consort
In Consort består af blokfløjtenisterne Pernille Petersen, Dorte Lester, Pernille Ebert og Gertie Johnsson.
Ons d. 7. jun 2023 kl. 19:30

nn
Tir d. 27. jun 2023 kl. 19:30
1. sommerkoncert
nn
2. sommerkoncert 2004 torsdag d. 29. juli kl. 19:30 - Coro Misto dir. Søren Birch

 

Koncertprogram . . . . .
Niels la Cour (f. 1944):
 
 
 
 
 
 
 
 
Johann Sebastian Bach (1685–1750):
 
 
E. Rautavaara (f. 1928):
 
Otto Olsson (1879–1964):
 
 
Bjørn Hjelmborg (1911–1994):
 
Oluf Ring (1884–1946):
 
Svend S. Schultz (1913–1998):
 
Waldemar Åhlén (1894–1982):
 
Søren Birch (f. 1955):
 
Missa brevis, 1989
 
  Introitus
  Kyrie, sopransolo
  (Marie Louise Therkildsen)
  Sanctus 
  Agnus Dei
  Ite, missa est
 
Komm, Jesu, komm, BWV 229
Motet for 8-stemmigt dobbeltkor (tekst: Paul Thymich, 1684/1697)
 
Credo, 1972
 
Jesu corona celsior, opus 55 nr. 1
Ave maris stella, opus 40 nr. 5
 
Den lyse nat (tekst: Hans Hartvig Seedorff)
 
Danmark, nu blunder den lyse nat (tekst: Thøger Larsen)
 
Midsommersang (tekst: Leo Estvad)
 
Sommarpsalm (tekst: D. C. af Wirsén)
 
Aftensang, 1994 (tekst: Ludvig Holstein)
 

Programnoter . . . . .
Programnoter:

Man ved hvad man har!
Dette udsagn har normalt en ret negativ klang i retning af ikke at turde prøve noget nyt, men betydningen kan sandelig også være det modsatte.
Man ved hvilken kvalitet man får, og den fås
ikke meget bedre.

Coro Misto har sunget adskillige gange i Mariager Kirke!
De, der måtte have hørt koret tidligere vil givet glæde sig til genhøret - andre kan glæde sig til førstegangsoplevelsen.

Coro Misto blev dannet i 1991 af korets dirigent - Søren Birch - udfra ønsket om at skabe et nordjysk kammerkor på et højt niveau.
Søren Birch er docent i korledelse ved Nordjysk Musikkonservatorium og har således både de bedste faglige forudsætninger og fingeren på pulsen i de musikmiljøer, der leverer hovedparten af koristerne til koret.

I den relativt korte periode koret har eksisteret, har det, gennem koncerter, radiooptagelser, konkurrencer og cd-indspildninger, markeret sig som et kor af høj standard.
Det blev i 2000 optaget i Foreningen Danske Kammerkor, der repræsenterer landets fineste kammerkor.Missa brevis - en kort messe!
Missa betyder messe - brevis betyder kort altså en kort messe. Hvori består så det korte?

En almindelig messe består af romerkirkens 5 ordinarieled - d.v.s. led som er ens fra gudstjeneste til gudstjeneste.

Kyrie
Gloria
Credo (trosbekendelsen)
Sanctus (helligsangen)
Agnus Dei (O du guds lam)

En missa brevis er normalt en messe hvor de suverænt længste tekstled - credo og gloria - er udeladt, eller behandles på en måde hvor teksten fremføres samtidigt i flere stemmer, så
satsen så at sige bliver hurtigere færdig.
I teksten herunder kan man selv finde de små formmæssige ændringer som komponisten har tilladt sig i denne missa brevis.

Introitus
Herre, jeg løfter min sjæl til dig,
min Gud, jeg stoler på dig.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed. Amen

Kyrie
Herre, forbarm dig.
Kristus, forbarm dig.
Herre, forbarm dig.

Sanctus
Hellig, hellig, hellig er Herren,
hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosianna i det høje. Velsignet være han,
som kommer i Herrens navn.
Hosianna i det høje.

Agnus Dei
Guds lam, du som borttager verdens synder,
forbarm dig over os. Giv os fred.

Ite, missa est
Messen er til ende, gå bort med fred.
Gud ske tak.


Dobbelthage er ikke så godt - dobbeltkor er!
Et dobbeltkor kræver ikke nødvendigvis flere korister, men at de korister, der er i koret synger 8 forskellige stemmer mod normalt 4 stemmer.
Det gør ikke musikken dobbelt så god, men giver komponisten en række muligheder og udfordringer.
Normalt synger koret 4 stemmer: sopran - alt - tenor og bas (kaldes blandet kor og Coro Misto betyder ligeledes blandet kor), men i dobbeltkor er der to kor med denne besætning, hvor de to kor både kan synge sammen og på skift og dermed danne en stereovirkning.
Motet kommer af mot, der er fransk for ord.
Ved den tidlige motet i 1100-tallet blev der nemlig sat ord (tekst) til en melodilinie, der var komponeret som modstemme til en kirkelig melodi.
Fra slutningen af middelalderen og frem bliver motetten konstrueret med den største kunstfærdighed kulminerende i Bach’s mottetter for dobbeltkor. I dag betegner motet et værk for kor med en kirkelig tekst.

Komm, Jesu, komm

Kom, Jesus, kom, mit legeme er mødigt,
kraften svinder mere og mere,
jeg længes mod din fred;
den trange vej bliver mig for tung.
Kom, Jesus, kom, til dig vil jeg give mig hen.

Du er den rette vej, sandheden og livet.

Derfor giver jeg mig i dine hænder og siger:
Verden, god nat!
Er mit levned snart til ende,
er sjælen dog vel forvaret.
Den skal dvæle hos sin skaber,
da Jesus er og bliver den rette vej til livet.
(Oversættelse: Søren Birch)


Så kom et af de manglende led.
Med Rautavaaras enkeltstående credosats får vi så den trosbekendelse, der var udeladt i la Cours Missa Brevis:

Credo
Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader,
himlens og jordens,
alle synlige og usynlige tings skaber.

Og på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Søn,
som er født af Faderen forud for alle tider.
Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af den sande Gud.
Født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen,
ved hvem alt er skabt.
Som for os mennesker og for vor frelses skyld
er nedstegen fra Himlen.
Og har påtaget sig kød ved Helligånden
af Jomfru Maria og er blevet menneske.
Han er også blevet korsfæstet for os,
pint under Pontius Pilatus og begravet.
Og han er opstanden på den tredje dag
efter Skrifterne og opfaren til Himlen.
Han sidder ved Faderens højre hånd.
Og han skal komme igen med herlighed
for at dømme de levende og de døde,
og på hans rige skal der ikke være ende.

Og på Helligånden, Herren og levendegøreren,
som udgår fra Faderen og Sønnen.
Og som tillige med Faderen og Sønnen
tilbedes og forherliges, som har talt ved profeterne.
Og én, hellig, almen og apostolisk Kirke.
Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse.
Og jeg venter de dødes opstandelse
Og livet i den kommende evighed.
Amen.


Rundrejsen næsten fuldendt.
Svenskeren Otto Olsson slutter den lille rundrejse i nordens nutidige kirkemusikalske korunivers med 2 satser med latinsk tekst, der her bringes i dansk oversættelse:

Jesu corona celsior
Jesus, de troendes sejrskrans
og al vor møjes sande mål,
du giver dig selv som evig løn
til denne gode tjener.

Hør ham, når han beder for os,
som endnu plages af vor skyld
og længes efter friheden
og barndommens uskyld.

Nu viger vinterens hårde magt
for vårens milde, stærke tvang.
Nu glæder vi os til den lyse dag
da han forenedes med dig.

Lad alt vi gør og alt som sker
blive meningsfyldt i påskens lys.
Lad ingenting som hænder os
fjerne den glæde som du giver.

Gud, vor Fader, ske lov og pris
med Sønnen, dødens overmand,
og Trøsteren, som uden ord
vil lede os til himlens land.

Amen.
Oversættelse fra svensk: Søren Birch


Ave maris stella

Hil dig, Havets Stjerne!
dig vi prise gerne,
jomfrumoder kære,
port til Himlens ære.
7. el. 8. årh. , dansk: H. Kejser


Pressemeddelelse . . . . .
Kormusik på højt niveau.

I rækken af sommerkoncerter i Mariager Kirke, er man nået til den anden af sommerens 4 koncerter. Coro Misto har sunget i Mariager Kirke flere gange og ikke uden grund.
Enhver der måtte have hørt koret, vil vide at Coro Misto er et særdeles dygtigt kor.
De der ikke har hørt koret bør ikke gå glip af muligheden denne gang.

Koret dirigeres af dets stifter – Søren Birch – der er ansat som docent i kor- og ensembleledelse ved Nordjysk Musikkonservatorium, hvor han udover at lede konservatoriets kammerkor har haft den musikalske ledelse af adskillige operaopførelser. Han underviser desuden ved Aalborg Universitet.
Udover at være dirigent for Coro Misto har Søren Birch også gæstedirigeret Danmarks Radios Kor og er tillige gæstedirigent for det højt estimerede svenske radiokor.
Han er desuden en efterspurgt instruktør ved stævner og kurser og han er også aktiv som komponist og arrangør.

Coro Misto blev dannet 1991 og har siden placeret sig som et af Danmarks bedste kammerkor – bl.a. gennem medlemskabet af De danske Kammerkor.
Koret har sunget en mængde koncerter, deltaget – og vundet – konkurrencer rundt om i Europa, ligesom koret har 2 cd-indspilninger i bagagen.

Ved koncerten i Mariager Kirke - der finder sted torsdag d. 29. juli kl. 19:30. - synges bl.a. Niels la Cour’s Missa brevis – Bach’s Komm, Jesu, komm, som er en motet for 8-stemmigt dobbeltkor, samt svensk musik og danske sange.

De næste sommerkoncerter finder sted 4. og 8. august.
Der er tages en beskeden entre til koncerterne.KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2023
Koncerter i 2024
Koncerter i 2025

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2023