Mariager kirkes musiksider
Ons d. 7. jun 2023 kl. 19:30

Klosterkoret synger en en blandet landhandel af danske og udenlandske sange og salmer ved denne lille 45 minutters koncert.
Tir d. 27. jun 2023 kl. 19:30
1. sommerkoncert
Anne Kirstine Mathiesen og Vibeke Astner spiller firhændigt orgelmusik af Händel, Ad Wammes, Margaretha Christina de Jong inden de slutter med Mozart. Bl.a. Eine kleine Nachtmusik.
Tir d. 11. jul 2023 kl. 19:30
2. sommerkoncert
Lise-Lotte Kristensen spiller musik af Johann Sebastian Bach, Samuel Scheidt, Lefebüre-Wely, samt mindre traditionel orgelmusik fra musikhistorien.
Tir d. 25. jul 2023 kl. 19:30
3. sommerkoncert
Organisten Lars Colding Wolf spiller værker af bl.a. Melchior Schildt, Buxtehude, Bach og uddrag af Couperins "messe til brug i byerne".
Tir d. 8. aug 2023 kl. 19:30
4. sommerkoncert
Den unge amerikanske organist Nathan Laube spiller musik af bl.a. Grigny, Bach, Buxtehude, Mendelssohn og Mozart.
Tir d. 22. aug 2023 kl. 19:30
5. sommerkoncert
Italieneren Christian Tarabbia spiller et hovedsageligt tysk program med musik af bl.a. Scheidemann, Böhm, Bach, Mozart og Mendelssohn.
4. sommerkoncert tirsdag d. 26. juli 2016 kl. 19:30 Vibeke Astner, orgel (50 kr. mulighed for partoutkort)
    

Vibeke Astner er til daglig organist i Vejle. Hun indspillede i 2015 en cd i Mariager Kirke med musik af Bach.

Der er en rigtig god grund til, at der kun er en komponist repræsenteret ved kirkens fjerde sommerkoncert.

I 2015 indspillede Vibeke Astner cd'en "Bach - en stille time" på orglet her i Mariager kirke.

En cd med stille orgelkoraler af Bach fra samlingen "18 koraler".

Det er således helt naturligt, at hun præsentere musik fra denne cd ved koncerten.

Helt stille bliver det dog ikke, da hun omkranser koncerten med Bach præludium og fuga i h-mol

Link til flere oplysninger og lydeksempler fra cd'en
Koncertprogram . . . . .
Johann Sebastian Bach
(1685-1750) 
Præludium i h-mol  (BWV 544,1)
Allein Gott in der Höh sei Ehr’  (BWV 662)
  á 2 claviers et pédale / il canto fermo nel soprano
Allein Gott in der Höh sei Ehr’  (BWV 663)
  à 2 claviers et pédale / il canto fermo nel tenore
Nun komm, der Heiden Heiland  (BWV 659)
  á 2 claviers et pédale
An wasserflüssen Babylon  (BWV 653)
  á 2 claviers et pédale
Schmücke dich, o liebe Seele  (BWV 654)
  á 2 claviers et pédale
Von Gott will ich nicht lassen, il canto fermo nel pedale  (BWV 658)
  il canto fermo nel pedale
Vor deinen Thron tret ich  (BWV 668)
Fuga i h-mol   (BWV 544,2)


Programnoter . . . . .
Jeg tillader mig at begynde med et par citater fra Karl Aage Rasmussens fabelagtige bog om Johann Sebastian Bach, nu da al musikken i denne koncert er af Johann Sebastian Bach.

“Hvordan i alverden var det muligt for noget menneske at skrive musik af så altoverskyggende kvalitet og vægtfylde i så vældige mængder? Det sidste så meget mere som de seneste års arkivstudier har sandsynliggjort at mindst en tredjedel af Bachs livsværk - koncerter, klavermusik, kantater, passioner m.m. - er gået tabt. Og dog udgør hans musik et næsten uendeligt univers, svært at omfatte eller overskue, labyrintisk selvfornyende.”

Han var far til 20 børn og passede embederne i fire kirker i Leipzig i årtier. Som med Mozart fatter vi ikke graden af effektivitet, disse genier kunne afstedkomme. Godt nok havde Bach næppe brug for at tænke mere end én tanke, før hans musik var perfekt, og man sidder i dag med fornemmelsen af, at det største problem var, at få tid til at skrive allerede færdigkomponeret musik ned på papir. Alligevel var han bare en “ordinært ansat embedsmand”, der skrev den musik, han var ansat til at skrive. Når Bach var ansat ved et hof, skrev han hofmusik; når han var ansat i en kirke, skrev han kirkemusik.
Havde han været ansat ved en opera, havde han sikkert også mestret den genre.

Karl Aage Rasmussen skriver videre:
“For hans musik er jo sindrig, mangelaget og kompliceret. Den fremkalder kun sjældent decideret kropsvarme, dens følelseslandskaber åbner sig mod højere himle, og det alene burde vel svække dens gennemslagskraft i en verden mere optaget af krop end af sjæl.”

Men det er bare ikke sket. Bachs musik er mere populær og mere spillet end på noget andet tidspunkt. På trods af barok tyngde, alvor, matematik, kontrapunktik og mange andre ting, som ikke hitter i vores tid, er musikken lytteværdig. Måske har vi brug for noget, der stiller vores tilværelse i et andet perspektiv? Hvis romantikken er hvidt brød, er barokken rugbrød.

Må jeg indspille en cd på dit orgel?
Og det måtte Vibeke Astner da hjertens gerne; og det gjorde hun så sidste år.
Det er blevet til cd’en “Bach en stille time”, hvor Vibeke Astner har plukket de mest stille, indadvendte og mental-hygiegniske orgelkoraler fra den samling, der hedder “18 koraler” - eller Leipzig-koralerne.

Bach blev udnævnt til Thomaskantor i Leipzig i 1723, og man ved, at fra slutningen af 1730’erne begyndte Bach at samle og nedskrive orgelkoraler, som han allerede havde skrevet tilbage i Weimar-tiden i 1707-1716. Frem til 1742 nedskrev han de første 13 koraler; så fulgte en pause frem til 1746, hvor nummer 14 og 15 stødte til. Endnu en pause og de sidste tre koraler i Bachs sidste leveår. Han kaldte aldrig selv samlingen for Leipziger-koralerne. Det er en titel, eftertiden har givet dem.

Det er store koraler. De koraler, der spilles ved denne koncert, varer mellem 5 og 8 minutter, hvilket i en forjaget dansk folkekirketankegang gør dem delvis uegnede til det, de ellers var egnede til, så i dag spiller vi dem oftest som koncertmusik.

I Bachs anden samling af store orgelkoraler - Clavierübung Dritter Teil - har Bach selv valgt at omkranse koralerne med et stort præludium og fuga og derved skabt en gudstjeneste med alle gudstjenestens musikalske led.

Som Vibeke Astner skrev til mig i en mail, blev det ikke en helt stille time, fordi hun først og sidst spiller et af Bachs store vægtige præludier og fugaer.

Allein Gott in der Höh sei Ehr hedder på dansk Aleneste Gud i Himmerig og spilles i to af de versioner Leizigerkoralerne indeholder. Den første med en forsirret melodi i sopranstemmen; den anden med en næsten lige så udsmykket melodi i tenorstemmen. Aleneste Gud i Himmerig er synonymt med Gloria - lovsangen - der, sammen med kyrie, indleder de fleste gudstjenester.

Melodien til Nun komm, der Heiden Heiland kender vi dårligt på dansk, hvor vi i øvrigt kalder den for “Op dog Sion ser du ej”.
Den bagvedliggende tekst hører til 1. søndag i advent. Koralen er en af Bachs mest “kendte” og den findes i både klaver- og orkestertranskriptioner. Andre instrumenter kan nemlig være lidt misundelige på organisternes enorme Bach-repertoire.

An wasserflüssen Babylon er en tekstparafrase over psalme 137 om Babylons floder, men er oftest associeret med melodien/teksten “Her ser jeg da et Lam at gå” underforstået til korsdøden på en langfredag. Igen en koral med melodien i tenorlejet, mens de to øverste stemmer spinner en liflig sats af melodimateriale.

En dag baglæns til skærtorsdag hvor Schmücke dich, o liebe Seele hører til. På dansk har vi den som den stort set ikke benyttede melodi “Jesus livets sol og glæde”. (Vil du gerne høre denne koral igen spilles den også 23. august ved sommerens sidste koncert).

Von Gott will ich nicht lassen - med undertitlen il canto fermo nel pedale - har ingen fast placering i kirkeåret. Skulle du nu sidde og vente på at melodien kommer i meget dybe toner, så tro om. Pedalet spiller melodien i sopranlejet.

Anekdoten vil, at Bach på sit dødsleje dikterede Vor deinen Thron tret ich til datteren Elisabeth Juliane Friederica. Bach var på det tidspunkt næsten blind og dermed ude af stand til at arbejde og kunne jo nok ane, hvor det bar henad. Under alle omstændigheder er det symbolsk, at denne koral er den sidste i Leipziger-koralerne. Efter at “have stået for Vorherres trone” var der ikke mere skaberkraft i Bach, men hans overleverede musik til os, er en enorm gave.

Det burde være unødvendigt at nævne at efter koncerten, hvor der som altid er en lille udskænkning, vil det være muligt at købe cd’en - skulle du få lyst til en meditativ time senere på året.
Pressemeddelelse . . . . .
"Bach - en stille time" koncert i Mariager kirke.
Er der ikke det vi altid ønsker. Total afslappethed? Normalt forbinder man orglet med stor lyd og uendeligt mange kræfter, men det er ikke det, der er i fokus ved sommerens fjerde sommerkoncert i Mariager kirke tirsdag d. 26. juli kl. 19:30.
Her får Mariager kirke besøg af organisten Vibeke Astner fra Vejle.
Vibeke Astner er uddannet som organist/kantor ved Det kongelige danske Musikkonservatorium, og har solistklasse fra Conservatorium van Amsterdam.
Hun har optrådt som solist i en række europæiske lande og har en meget omfattende koncertvirksomhed som kammermusiker.
I 2002 gjorde hun sig bemærket ved den Internationale Orgelkonkurrence i Odense og som prisvinder ved P2's Kammermusikkonkurrence.
I 2015 besluttede hun sig for, at Mariager kirkes orgel skulle være orglet, hvorpå hun indspillede sin cd "Bach - en stille time”.
En times musik med dyb, rolig og mentalhygiegnisk musik af den store orgelkomponist Bach.
Ved denne koncert er det derfor ikke mærkeligt, at Vibebe Astner har valgt at spille musik fra denne cd.
Helt st ille blive det dog ikke, idet Vibeke Astner omkranser koncerten med Bachs store præludium og fuga i h-mol.
Efter koncerten invieteres der som altid på et glas vin/vand udenfor kirken. Se mere på musik.mariagerkirke.dk

CV . . . . .
Vibeke Astner er uddannet som organist/kantor ved Det kongelige danske Musikkonservatorium, og har solistklasse fra Conservatorium van Amsterdam.
Vibeke Astner har optrådt som solist i en række europæiske lande og har en meget omfattende koncertvirksomhed som kammermusiker.
I 2002 gjorde hun sig bemærket ved den Internationale Orgelkonkurrence i Odense og som prisvinder ved P2's Kammermusikkonkurrence.
CD'en "Les corps glorieux" med musik af Olivier Messiaen, optaget i Maribo Domkirke, udkom april 2008.
Senest har hun indspillet cd'en "Bach - en stille time" i Mariager Kirke.
Hun er til daglig organist ved Mølholm kirke i Vejle.

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2023
Koncerter i 2024
Koncerter i 2025

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2023